Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Oranjevereniging luidt de noodklok

Geplaatst op: 15 november 2017

Oranjevereniging Genemuiden luidt de noodklok. Niet voor het eerst in de afgelopen jaren is er een tekort aan vrijwilligers. Als zich geen nieuwe mensen melden, is het voortbestaan van de vereniging in gevaar, zo meldt voorzitter Henry van Dalfsen.

Hij doet dat in de wetenschap dat er een mooie Koningsdag en een prachtige lampionnenoptocht zijn geweest. Momenteel is de vereniging volop bezig met het programma voor Koningsdag 2018. “Bij deze voorbereiding stuit de organisatie op het probleem wat betreft vrijwilligers tijdens de activiteiten op en rond koningsdag. Elk jaar is dit probleem opgelost door de inzet van een handje vol vrijwilligers, diee dan werden aangevuld door het bestuur en familieleden van het bestuur”, zegt Van Dalfsen.

Het bestuur steekt in de voorbereiding van het feest al heel veel uren in de organisatie van de vele activiteiten en is van mening dat er tijdens de evenementen te weinig vrijwilligers zijn om de evenementen te begeleiden. “Door de inzet van familieleden betekent het dat complete (bestuurs)gezinnen druk zijn tijdens Koningsdag om iedereen een geweldige dag te bezorgen. In de afgelopen vergaderingen is dan ook door het bestuur besloten dat er meer vrijwilligers moeten komen om het voortbestaan te waarborgen. Wanneer er zich geen nieuwe vrijwilligers aanmelden, ziet het bestuur zich geneigd om de activiteiten neer te leggen en te stoppen als organisatie”, klink het.

“Dit laatste willen wij uiteraard niet, maar doordat er (te) veel werkzaamheden op een klein groepje mensen komt, is het als organisatie niet meer leuk. Vele handen maken immers het werk veel lichter.

De activiteiten voor Koningsdag 2018 zullen nog doorgang vinden, maar ook u wilt toch niet dat dat de laatste keer zal zijn?”, stelt Van Dalfsen een retorische vraag.

Dus bij deze de dringende vraag vanaf het oranjebestuur om u aan te melden als vrijwilliger van de oranjevereniging. Dat kunt u doen door een mail te sturen aan info@oranjevereniginggenemuiden.nl

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500