Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Tapijtcluster een ‘topwerklocatie’ volgens de provincie

Geplaatst op: 7 februari 2018

Provinciale Staten van Overijssel heeft het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt aangewezen als Topwerklocatie. De provincie Overijssel en gemeente Zwartewaterland gaan samen met het bedrijfsleven in gesprek om concreet invulling te geven aan de Topwerklocatie tapijtcluster Genemuiden-Hasselt. Naast het Tapijtcluster zijn ook twee locaties in Zwolle en Deventer aangewezen als Topwerklocatie.

Om te zorgen dat Overijssel ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor (inter)nationale ondernemingen, kiest de provincie voor extra inzet op de (door)ontwikkeling van enkele Topwerklocaties. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. Een verzorgingsgebied is het gebied waarbinnen de klanten of gebruikers wonen of gevestigd zijn. Topwerklocaties hebben een stimulerende functie voor de regionale economie. De provincie ondersteunt de ontwikkeling van alle bedrijventerreinen in Overijssel.

De provincie Overijssel schrijft in haar advies dat de bedrijven in het tapijtcluster Genemuiden-Hasselt toonaangevende internationale ondernemingen zijn met een onderscheidend profiel. Het bijzondere is dat de gehele productieketen in het gebied aanwezig is en dat het tapijtcluster een eigen arbeidsethos heeft. De bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan het verdienvermogen van de regio. Daarnaast kunnen zij zich ontwikkelen tot een innovatief circulair ecosysteem waarbij het hergebruiken van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Burgemeester Eddy Bilder: “Wij zijn zeer content met deze status. Meer dan ¾ van de Nederlandse tapijtproductie vindt in het cluster Genemuiden-Hasselt plaats. We willen op een goede manier met ondernemers nadenken over hoe wij de kansen die dit biedt, op een optimale manier kunnen benutten. We grijpen dit dan ook met beide handen aan.”

 

Een onafhankelijke expertgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Jacques van Dinteren heeft verschillende bedrijfsterreinlocaties bezocht en een advies uitgebracht over welke terreinen de noemer Topwerklocatie verdienen. In het advies van de expertgroep staat dat zij onder de indruk is van het tapijtcluster in Genemuiden en Hasselt. Het betreft hier een unieke samenstelling van bedrijven in een sterke keten van activiteiten.

Het is volgens de expertgroep een Topwerklocatie in de categorie bovenregionale bedrijventerreinen. De voorzitter gaf aan dat de expertgroep zeer verrast was van hetgeen ze hebben gezien: “We hadden tot op dat moment niet echt in de gaten hoe bijzonder de situatie in de gemeente Zwartewaterland eigenlijk is.”

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Tapijtcluster een ‘topwerklocatie’ volgens de provincie

  1. KB schreef:

    babbelen is natuurlijk goed, maar als dat gesprek werkelijk wat wil opleveren, dan moeten ze ervoor zorgen, dat er een snelweg van A-28 naar Genemuiden/Hasselt komt. of een vliegveld in Mastenbroek of een spoorlijn. Een totaal andere optie zou zijn om het gezamenlijke management in Genemuiden /Hasselt het bewind van St.Eustatius te laten overnemen. Binnen een jaar was alles daar weer ok.

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500