Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Verkiezingen: ChristenUnie ‘dankbaar met goede ervaringen’

Geplaatst op: 22 februari 2018

Genemuiden Actueel interviewt de zeven lijsttrekkers (en drie wethouders) in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is het de beurt aan lijsttrekker Tamme Spoelstra en wethouder Gerrit Knol van de ChristenUnie.

Tamme Spoelstra blikt ‘dankbaar’ terug op de afgelopen periode. “Er lag een erg grote opgave om onze gemeentelijke financiën weer op orde te brengen. Dat is geen doel op zichzelf, maar wel een basisvoorwaarde om andere belangrijke dingen te doen.” De coalitie heeft daar gezamenlijk de schouders onder gezet, zegt de lijsttrekker. “We hebben daarnaast ook de grote kanteling binnen het sociaal domein kunnen realiseren.”

Met het sociaal domein doelt hij op zaken als de WMO en de Participatiewet, die door het Rijk overgeheveld werden naar de gemeente. Namens de ChristenUnie was Gerrit Knol wethouder op die post, de afgelopen jaren. “En daar heb ik geen moment spijt van gehad”, vertelt Knol, die er min of meer blanco in ging. “Ik kwam uit de bouw en van het sociaal domein wist ik net zoveel af als gewone burger.  Dat had als voordeel dat ik er onbevangen in stond. Juist als een belangrijk deel in het sociaal domein helemaal hervormd wordt, is het mooi dat je er sturing aan kunt geven. Het verschil met mijn vorig werk is, dat ik nu veel meer met de menselijke maat te doen heb”

Als voorbeeld noemt hij de invoering van de ‘omgekeerde toets’. Daarmee wordt niet eerst gekeken naar wat de regels zijn. “Wij kijken eerst: wat is de hulpvraag of behoefte van de mensen? Daarna moet de consulent inschatten hoe reëel de hulpvraag is en wat we ermee kunnen. Maatwerk dus. ”Volgens Spoelstra moet de gemeente oppassen om niet voor het goedkoopste te gaan, maar voor het beste. De zorgbehoefte van de inwoners vormt daarbij het uitgangspunt. Deze hele kanteling is voor mij de reden om de zorgbehoefte dichterbij de mensen te brengen, terwijl het voor anderen vooral een efficiëntieslag is. Het gaat om de leefwereld van onze inwoners.”

Knol vindt dat de mogelijkheden van mensen benut moeten worden. Je hebt een doel en structuur in je leven als je werk verricht of met een vrijwilligersproject mee doet.” Want, zegt Spoelstra, “Je kunt niet alles uitdrukken in euro’s. Je kunt als inwoner ook immateriële waarde toevoegen aan de samenleving. Ook dat is menszijn. Het gaat ons om de vraag hoe komen mensen tot hun recht? Dat doe je het beste als je werk verricht wat bij je past.”

Toch zijn de euro’s wel belangrijk. Zeker in het begin van deze raadsperiode, toen ‘pijnlijke maatregelen’ genomen werden. “Omdat we goede beslissingen hebben genomen, komt het geld, nu het beter gaat, ook aan onze kant. Daar willen we ook de komende vier jaar verder aan werken.” Knol: “Met wie ik in het begin ook aan tafel kwam, het was altijd een bezuinigingsgesprek. Dat doe je niet met de rug naar iemand toe, maar je probeert vooruit te kijken.”

Zo voerde Knol gesprekken met de bibliotheken, waar ‘nieuwe mogelijkheden naar de toekomst’ werden aangegrepen. ”Die zijn nu, als informatie en ontmoetingspunt, verbonden aan het sociaal domein. Er ontstaat zo weer reuring. Er worden maaltijden georganiseerd en andere activiteiten als zingen en lezingen.” Veel mensen hebben er nu een loopje naartoe, zegt Spoelstra.

Die is er ook blij mee dat de veiligheid in Zwartewaterland ‘gegarandeerd’ is. “In elke kern zit nu een politiepost met wijkagenten die bekend zijn met de inwoners. De zichtbaarheid is daarmee vergroot. Wij willen dat wijkagent dichtbij en met de buurt preventief actief blijft.”

Over het algemeen genomen blijft er nog wel steeds werk aan de winkel. “Schuldhulpverlening en mantelzorgondersteuning blijven belangrijk, net als de toegankelijkheid van de jeugdzorg. Te veel jongeren maken nog gebruik van te zware zorg. Wij willen meer preventieve programma’s opzetten.” Volgens Knol kan daarmee voorkomen worden dat jongeren in de zware zorg komen. We moeten kwetsbare groepen zoveel mogelijk preventief sterker maken.”

Met de huidige coalitie heeft Spoelstra ‘hele goede ervaringen’. ”We hebben veel kunnen bereiken.” Of dezelfde setting na de verkiezingen gehandhaafd blijft, wil hij niet zeggen. “Ik spreek me nooit uit over verkiezingen heen. De kiezer is nu aan zet.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500