Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering Hengelsportvereniging

Geplaatst op: 27 februari 2018

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Welke zal worden gehouden op: Dinsdag 13 Maart 2018

In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Verkiezing Lid kascommissie
 8. Verslag jeugdcoördinator.
 9. Verslag Controleur
 10. Pauze
 11. Vaststelling contributie 2018. (Eventueel 3e hengel vergunning)
 12. Bestuursverkiezing
 13. Nico Duizendstra aftreden en niet herkiesbaar.
 14. Verslag Karpercommissie
 15. Rondvraag
 16. Beantwoording Rondvraag
 17. Sluiting.

Het bestuur.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500