Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Mogelijk bypass langs rotonde Nieuwe Weg/N331

Geplaatst op: 10 april 2018

Er komt mogelijk een bypass bij de te realiseren rotonde N759(Nieuwe Weg)/N331. De Ondernemerskring Genemuiden (OKG) had daar al eerder om gevraagd. Dat is mogelijk, door middel van een rijbaan die parallel loopt aan de N331 en ter hoogte van de Hanzeweg daarop aansluit. Kosten: 765.000 tot 1.785.000 euro.

Mocht de gemeenteraad nut en noodzaak van deze bypass inzien, moet zij daarover donderdag metéén besluiten. Uitstellen naar de volgende vergadering is niet mogelijk, omdat het besluit moet vallen vóór 14 april. In het raadsvoorstel zegt het college zich er terdege van bewust te zijn dat ze een ‘ongebruikelijke weg’ bewandelt.

De door de OKG ingebrachte optie zou het verkeer tussen Hasselt en Zwolle ‘te ernstig belemmeren’. Provincie en aannemer hebben daarop gekeken naar een andere mogelijke optie en op 20 maart concludeerden zij dat die bestaat. Als de besluitvorming erover voor 14 april plaatsvindt kan de bypass ingepast worden in het werk aan de N331. Op die datum beginnen op de plaats van de mogelijke bypass grondwerkzaamheden. Daarenboven moet de vernieuwing van de N331 uiterlijk klaar zijn op 17 december 2018. Later opleveren kan wel, maar dan brengt de ondernemer extra projectkosten van minstens 715.000 euro in rekening.

Het verschil van bijna een miljoen komt doordat er mogelijk een extra damwand nodig is, als een bepaalde sloot niet verlegd kan worden. De verlegging van die sloot is afhankelijk van medewerking van de eigenaar: Staatsbosbeheer.

Het college ziet het inbrengen van het raadsvoorstel als een ‘ultieme poging’ om medewerking te verlenen aan de mogelijke bypass. Die heeft de volgende voordelen, als het aan het college ligt. Zo is de economische groei hoger dan verwacht en voor de capaciteitsberekening voor de rotonde is uitgegaan van 2011/2012. Op basis daarvan is er doorberekend naar 2030, maar de kans bestaat dat de rotonde al eerder de maximale capaciteit bereikt.

Ook blijft het bedrijventerrein van Genemuiden in de toekomst aangewezen op transport over de weg. “Een goede kwaliteit van het wegennet rondom Hasselt en van en naar Genemuiden zonder verkeersopstopping heeft niet alleen een positief effect op de uitstraling van het industrieterrein , maar ook op het woon-, leef- en vestigingsklimaat.”

Donderdag moet de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel, waarin gevraagd wordt om 765.000 euro beschikbaar te stellen. Dat is de ‘maximale bijdrage’ die het college wil leveren. “Wij vinden als college dat zowel provincie als de ondernemers uit Genemuiden een substantiële bijdrage moeten leveren aan deze bypass.” Daarover gaat de gemeente in gesprek.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500