Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bypass rotonde N331/N759 onzeker

Geplaatst op: 12 april 2018

Het is onzeker of er een bypass op de rotonde N331/N759 komt. De gemeenteraad streeft wel naar de realisatie van een bypass. Ze wil daar echter niet direct 765.000 euro voor uittrekken, bleek donderdagavond. ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD stelden voor om maximaal 50.000 euro beschikbaar te stellen voor eventuele noodzakelijke voorbereidingen. Besluitvorming voor het definitieve krediet wordt opgeschort tot de resultaten van nader onderzoek bekend zijn.

Dat onderzoek moet uitwijzen of de bypass realiseerbaar is. Daarin moet ook betrokken worden of provincie, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en de Ondernemerskring Genemuiden (OKG) bereid zijn om een financiële bijdrage te leveren. Ook moet het college een vergunningenscan en een risico-analyse doen.

Burgemeester Bilder voelde zich, net als de raad, met de rug tegen de muur gezet. Hij weet niet of de bypass er nu komt. “Als wij niet besluiten 765.000 in het project te steken, gaat het niet door”, stelde hij voor de pauze. Na de pauze zei hij een ‘vurig pleidooi’ bij de gedeputeerde te gaan voeren om de bypass er te laten komen.

“Wij zullen als college de provincie informeren”, reageerde Bilder. “Ik wil u er wel op wijzen dat de gedeputeerde ons een andere opdracht heeft meegegeven. We lopen risico dat ‘ie zegt: ‘dit doen we niet’ en dan is het over en uit. Maar wij zullen er het beste van proberen te maken.”

Morgen een uitgebreider verslag op Genemuiden Actueel.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500