Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland scoort groen

Geplaatst op: 17 april 2018

De provincie Overijssel vindt dat de gemeente Zwartewaterland goed wordt bestuurd. Daarom krijgt Zwartewaterland het predikaat ‘groen’ in het kader van het Intern Bestuurlijk Toezicht. Het toezicht wordt daardoor meer op afstand uitgeoefend.

Jaarlijks stelt de provincie Overijssel een totaalbeeld over de gemeente op. Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie Overijssel toezichthouder is. Dit zijn de domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen.

Groen beeld op alle domeinen

“De groene score betekent dat de Provincie heeft vastgesteld dat wij op alle genoemde terreinen voldoende inspanning leveren om aan het toezichtskader te voldoen,” aldus burgemeester Bilder namens het college van burgemeester en wethouders. “In 2017 scoorde het totaalbeeld ook groen maar op het toezichtsdomein WABO scoorden we oranje. Dankzij extra inspanningen scoren we nu ook op dit onderdeel groen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “Zwartewaterland scoort groen

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500