Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering Eendracht (ingezonden)

Geplaatst op: 8 november 2018

Volksijsbaan “De Eendracht”

Nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de ledenvergadering op donderdag 22 november om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Koppel 3.

De agenda is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Verkiezing baancommissarissen:
  • Jaap Beens                           : niet herkiesbaar
  • Sjaak Heetebrij                    : herkiesbaar
  • Arend Jan Kloosterman     : herkiesbaar
 8. Verkiezing bestuursleden
  • Henk van der Haar             : herkiesbaar
 9. Machtiging contributie                 : voorstel geen verhoging
 10. Machtiging baangelden                 : voorstel geen verhoging
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Na afloop van de vergadering zal er een verloting worden gehouden met mooie prijzen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500