Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Veel nieuwe leden voor Ondernemerskring

Geplaatst op: 28 november 2018

De Ondernemerskring Genemuiden mocht zich afgelopen dinsdagavond verheugen in een grote opkomst tijdens de Winter Update in De Kaaihof, waarbij ze veel nieuwe leden mocht begroeten.

De Winter Update is een interactieve bijeenkomst, georganiseerd door de Ondernemerskring Genemuiden in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland. Na een serie korte pitches rouleerden de ondernemers per onderwerp. Die onderwerpen waren duurzaamheid en circulaire economie en de profilering van Genemuiden. Ook het parkeerbeleid kwam aan bod, net als de collectieve beveiliging en uitbreiding  van het Genemuider industrieterrein. Het samen benutten van kansen stond centraal.

Binnen de werkgroep duurzaamheid (onder de paraplu van de topwerklocatie) is de laatste maanden volop onderzoek gedaan naar alternatieve energie, waaronder niet alleen wind- en zonne-energie, maar ook geothermie en biogas. De Winter Update was een mooie kans om input vanuit de leden te krijgen. Voor het thema circulaire economie (een systeem waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet) neem de OKG zitting in een speciale werkgroep waarbij gekeken wordt naar (subsidie)mogelijkheden om stappen te zetten richting het minimaliseren van afvalstoffen.

Input vragen gold ook voor het thema profilering. Genemuiden op de kaart zetten is van groot belang: het werven van goed personeel en het binnenhalen en -houden van kennis wordt steeds moeilijker. Het op een optimale wijze profileren van de Genemuider industrie kost geld. Dit geld is bij de provincie beschikbaar en binnen handbereik gekomen door het predicaat ‘topwerklocatie’. De werkgroep gaf een update over de plannen en wat zij nodig heeft om deze te kunnen realiseren.

Verder kregen de ondernemers de laatste stand van zaken met betrekking tot het nieuwe parkeerbeleid op het industrieterrein in Genemuiden, inclusief de (mogelijke) fietsroutes van en naar het industrieterrein. Als het gaat om de uitbreiding van industrieterrein Zevenhont Oost presenteerde Walter Leemreize van de gemeente Zwartewaterland de eerste contouren van de verwachte uitbreiding. Dat is het resultaat van de puzzel die hij door middel van gesprekken met geïnteresseerden heeft gevoerd en nog voert.

Met het plaatsen van gloednieuwe, intelligente camera’s heeft de collectieve camerabewaking van de industrieterreinen in Genemuiden en Hasselt een nieuwe impuls gekregen. De belangrijkste pijlers van dit volledig gemoderniseerde concept zijn het plaatsen van nieuwe BUKO Waakt camera-units en het invoeren van slimme surveillance. Trigion gaf een update van de ervaringen met de nieuwe camerabewaking. Tenslotte was Kennispoort uit Zwolle aanwezig. Deze stichting adviseert ondernemers die willen innoveren of internationaal zaken willen doen, of een stap in hun ontwikkeling willen maken. Ze geven concrete adviezen: van ondersteuning bij een businessplan tot hulp bij financiering.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500