Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ledenvergadering Grootburgerij

Geplaatst op: 5 december 2018

                     GROOTBURGERIJ GENEMUIDEN

 

De stemgerechtigde grootburgers worden opgeroepen tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN GROOTBURGERS

Op zaterdag

8 december 2018 ’s morgens om 10:00 uur in het          

TAPIJTMUSEUM

                       Kl. Benninkstraat.  

 

Agenda:

 

  1. Opening
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen
  4. Financieël verslag boekjaar 2017
  5. Vaststelling uitkering burgerrecht
  6. Verkiezing van een opziener.
  7. Aftredend , Joh.v.Dijk en niet herkiesbaar.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
  10. Namens de Opzieners
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500