Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Plusklassen heten nu ‘Sophia’

Geplaatst op: 14 december 2018

‘Sophia’ is de gloednieuwe naam voor de plusklassen van Stichting Op Kop in de gemeenten Zwartewaterland en Steenwijkerland, waaronder bijvoorbeeld De Vogelaar valt. Directeur-bestuurder Alberto Boon onthulde naam en logo woensdagmiddag in een bomvol Kulturhus in Giethoorn, samen met de leerlingen van de plusklassen. Deze leerlingen hadden op de verdieping zelf een tentoonstelling ingericht.

Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. In een plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. In Stichting Op Kop zijn negentien openbare scholen verenigd, in leerlingental variërend van 25 tot 300. Op Kop telt zeven bovenschoolse Sophia plusklassen, allemaal met een regionale functie, zodat ook kinderen van andere scholen gebruik kunnen maken van het gespecialiseerde aanbod.

Tijdens de officiële bekendmaking van naam (bedacht door het onderwijsteam) en logo (van de hand van Hanneke Haverkamp) sprak Boon met name de kinderen toe, met hun ouders en onderwijskrachten als geïnteresseerde toehoorders.

‘Wij denken dat jullie het leuker vinden op school omdat je in de plusklas dingen kunt leren die je niet altijd vanzelf leert in de gewone klas. Maar ook omdat de juffrouw aan je vraagt: wat zou je graag willen leren, waar ben je goed in, wat is je talent? Dat vragen ze aan alle kinderen. Want als je heel goed met je talent omgaat, dan wordt het later op het voortgezet onderwijs of in je beroep alleen maar beter als het prima bij je talent past. Ieder kind heeft een talent, dat geldt voor de kinderen in de plusklassen, dat geldt ook voor de kinderen die bij jullie in de gewone klas zitten. We vinden het heel belangrijk dat je goed leert samenwerken, dat je goede vragen leert stellen, dat je ook goed luistert naar een ander en probeert met elkaar te discussiëren. We denken dat het goed is dat we dat in een aparte klas doen, omdat je dan net even iets anders kijkt dan in de gewone klas’.

Het Griekse woord Sophia betekent wijsheid. In het Hebreeuws betekent hetzelfde woord uitzicht. Alberto Boon: ‘Dat houdt in verder kijken, meer kunnen zien, op een andere manier kijken. Als je dat dan combineert met het woordje wijsheid: veel weten, veel bedenken, veel combinaties maken en ook nog verder kijken dan je neus lang is, goed naar anderen luisteren. Dan krijg je een ander perspectief, dat je veel meer dingen ziet dan je in eerste instantie zag. Dáár komt het woordje Sophia uiteindelijk vandaan’.

Na het officiële gedeelte stroomden leerlingen, hun ouders en leerkrachten door naar de verdieping, waar met veel bewondering gekeken werd naar de werkstukken op de eigen expositie van de (Sophia)plusklassers. De betreffende kinderen zelf kregen een USB-stick in de vorm van een sleutel.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500