Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Zonneparkjes bij de stadsranden’

Geplaatst op: 16 januari 2019

De stadsranden van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zijn in de toekomst wellicht ‘zonneparkjes’. Dat zijn ruimtes met zonnepanelen, maar ook met recreatieve voorzieningen en natuurwaarden. Het is een van de opties in een onderzoek dat beschrijft hoe Zwartewaterland in de toekomst zonder fossiele brandstoffen kan. Bij Zwartsluis zou een groot zonnepark kunnen komen.

Vorig jaar zijn er veel gesprekken geweest met inwoners, bedrijven en andere organisaties over de duurzame toekomst. Al die ideeën en gesprekstof zijn verwerkt in het ‘Programma Energietransitie’, waarin de gemeente plannen benoemt die er toe moeten leiden dat Zwartewaterland ‘van het gas af’ gaat. Elke Nederlandse gemeente moet in 2040 zonder fossiele brandstoffen kunnen.

In het programma staan onder meer vijf projecten die kansrijk zouden zijn. Een groot zonnepark bij het trafostation, vanaf Hasselt bijna bij het binnenrijden van Zwartsluis, is daarvan een belangrijk. Verder zou de gemeente moeten zorgen dat op alle geschikte daken zonnepanelen komen. De parkjes bij de stadsranden dragen ook bij aan de 80 hectare benodigde zonneparken. Overigens werkt het waterschap aan een kleinschalig parkje van 1 hectare bij de zuivering tussen Genemuiden en Hasselt.

Niet alleen zon, maar ook wind kan een bijdrage leveren aan een gasloze samenleving. Volgens het programma zijn er zes tot negen grote windmolens nodig, waarvoor de locaties in overleg met andere gemeenten gekozen kunnen worden. Verder wordt de suggestie gedaan om op elk boerenerf een kleine windmolen toe te staan, genoeg voor de energievoorziening van de boerderij. Ook een ‘buurtmolen’ wordt als optie gezien. Zo’n voorziening wekt voldoende stroom voor meerdere afnemers op.

Een duurzame toekomst staat komend jaar op de politieke agenda. Zo is er volgende week donderdag een informatiebijeenkomst over het Programma Energietransitie in de gemeenteraad.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500