Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Het effect van klimaatverandering op Genemuiden

Geplaatst op: 28 januari 2019

Bij overstromingen rond Genemuiden valt de rioolwaterzuivering mogelijk uit en kan heel Zwartewaterland zonder stroom komen te zitten. Dat is een van de doemscenario’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Gemeente Zwartewaterland bereidt zich voor op de gevolgen van de klimaatverandering en bracht daarom de knelpunten en kansen in beeld.

Volgens deskundigen wordt Nederland de komende jaren langzaam warmer en in periodes zowel natter als droger. Bovendien stijgt de zeespiegel. In Zwartewaterland brengt dat een aantal risico’s met zich mee waarvoor de gemeente mogelijk een oplossing moet verzinnen.

Voor Genemuiden gaat het vooral om wateroverlast. Meer nog dan in de andere kernen van Zwartewaterland is de afvoer niet berekend op zware buien. Dat komt ook omdat de afwatering van het industrieterrein voor problemen in de woonwijken zorgt. Genemuiden is ook een knelpunt bij grote overstromingen, omdat evacueren niet eenvoudig is. Zeker als de weg naar Hasselt onder water staat, zou veel verkeer over de dijken moeten, waarvan die naar Cellemuiden niet geschikt is voor zwaar verkeer.

In datzelfde geval valt mogelijk de rioolwaterzuivering uit. Daarvan is heel Zwartewaterland afhankelijk. Hetzelfde geldt voor het trafostation bij Zwartsluis. Ook Genemuiden is voor de stroomvoorziening afhankelijk van dit station. Dit kan een waterhoogte van 1,50 meter hebben, maar terwijl het water bij een dijkdoorbraak tot 1,80 kan reiken.

De gemeente buigt zich de komende jaren over welke maatregelen nodig zijn om de mogelijke veranderingen op te kunnen vangen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500