Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
18 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering bij de PCOB

Geplaatst op: 6 februari 2019

De eerstvolgende bijeenkomst van de PCOB afd. Genemuiden (Protestants Christelijke Ouderenbond ) is op dinsdag 12 februari in De Meentek. Deze middag wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Zowel de secretaris als penningmeester zullen na de opening de jaarverslagen uiteen zetten. Hierna is er een bestuursverkiezing.

De functies van secretaris en penningmeester komen open te staan door de aftredende en niet herkiesbare heren A. Selles en  H. Oostenbrink.

Als secretaris heeft het bestuur dhr. A. Schuurman Prikker 18 voorgedragen en als penningmeester dhr. H.K. Post  Simondsstraat 2 als penningmeester. Na de vergadering zal dhr H.K. Post een film vertonen over oud Genemuiden.

Aanvang 14.30 uur.

Plaats van handeling: de Meente

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500