Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Doorgaan en niet wachten op Den Haag’

Geplaatst op: 18 februari 2019

Tijdens het werkbezoek van SGP-tweede kamerlid Chris Stoffer spraken burgemeester Eddy Bilder, lokale en provinciale SGP-politici, Ondernemerskring Genemuiden en Westerman Logistics over de toekomst van het bedrijfsleven in Zwartewaterland. Stoffer sprak lovende woorden: “Jullie zijn al heel ver omdat je al samen aan tafel zit. Wacht vooral niet op Den Haag”.

Na de gastvrije ontvangst door directieleden Johan Logtenberg en Niels van der Vlist van Westerman Logistics in Hasselt, schetste burgemeester Eddy Bilder de grote ruimtevragen in industrieel Zwartewaterland. “Samen met Rotterdam zijn we de enige gemeente waar de industrie meer oppervlakte beslaat dan woongebied en in Genemuiden breiden we nog weer uit. Maar we lopen tegen dilemma’s aan vanwege het feit dat we omsloten zijn door natuurgebied”. Wat echter helpt volgens Bilder is dat de provincie volop meewerkt en meedenkt: “En dat is met mede te danken aan ons predicaat topwerklocatie”, wat door het aanwezige Statenlid Dirk van Dijk van harte werd beaamd.

Duurzaamheid en circulair

Naast uitbreiding kwamen ook de thema’s bereikbaarheid van Zwartewaterland, energietransitie, circulaire economie en Brexit aan bod. Berthran Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden zei dat het bedrijfsleven voorstander is van wind- en zonne-energie, maar dat bewust verder wordt gekeken dan dat. “Ook biogas, het elektrificeren van processen en restwarmte worden nadrukkelijk onderzocht. We hebben onlangs een forse subsidie bij de provincie aangevraagd inzake de thema’s duurzaamheid, circulaire economie en de profilering de tapijt- en aanverwante industrie”.

SGP-wethouder Maarten Slingerland pleitte in dit geval voor creativiteit. “Circulair werken is niet direct meetbaar maar zeer zinvol. Huidige plannen zijn teveel geënt op zon- en windenergie”. OKG-bestuurslid Alfred Bakker vulde aan: “Zichtbaar wordt dat bedrijven door deze thema’s meer bereid zijn om samen te werken. Iedereen ziet dat je samen sterker staat”. Ook Bilder zag deze ontwikkeling. “Er is een geest van openheid en samen optrekken op het gebied van duurzaamheid, maar ook het hergebruiken van afvalstromen. Ondernemers in onze gemeente zijn zich ten volle bewust van het feit dat hun toekomst in duurzaamheid ligt. Het geitenwollensokkenimago is totaal van de baan”.

Brexit

In het kader van Brexit vroeg Selles aan Stoffer waarom de subsidiepot van 4 miljoen bewaard wordt voor bedrijven die ‘crashen’. “Bedrijven die vooruit denken zouden beloond moeten worden, niet bedrijven die nu afwachten en straks crashen”, aldus Selles. Stoffer neemt deze vraag mee terug naar Den Haag. Niels van der Vlist (Westerman) waarschuwde nog voor de mogelijkheid dat juridische contracten met het Verenigd Koninkrijk hun juridische basis verliezen. “Het is goed om daar nu al naar te kijken, om chaotische taferelen in de toekomst te voorkomen”.

Den Haag

Bilder maakte van de gelegenheid gebruik om bij Stoffer te pleiten voor niet te grote gemeenten. “We hebben nu 23 duizend inwoners en ga je naar groter, dan wordt het oplossen van problemen onevenredig moeilijker”. Stoffer gaat niet alleen terug naar Den Haag met huiswerk, maar ook met een beter beeld van ondernemerschap in de regio en de thema’s die er spelen en pleitte voor lef.

“Ondanks de dilemma’s moet je soms wat proberen en risico durven nemen. Wacht vooral niet op Den Haag”. Ook nodigde hij de aanwezigen uit om grote en kleine thema’s bij de SGP aan te blijven kaarten. “Onze kleine fractie brengt met zich mee dat je binnen het huidige politieke landschap, waarin steeds weer coalities gesmeed moeten worden, het verschil kunt maken. Als het gaat om concrete wetgeving hebben wij al veel zaken kunnen sturen, dus laat het weten”.

Tijdens een presentatie over het bedrijf werd duidelijk dat Westerman vooruitstrevend onderneemt. De weg, het spoor en de binnenwateren zo functioneel mogelijk gebruiken. Westerman combineert deze modaliteiten en met gebruik van hun expertise zoeken ze voortdurend naar de meest efficiënte maar ook meest duurzame oplossing voor transport.  Vanuit het warehouse in Nieuwleusen en via de containerterminal en crossdock in Hasselt distribueert en transporteert het bedrijf binnen Nederland en geheel Europa. In een open gesprek met de politici kwamen er nog diverse thema’s op tafel. De spirit bij dit bedrijf is tastbaar aanwezig. Getuigd ook de uitspraak van de directie van Westerman: “Brexit? Brexit zien we als een uitdaging!”.

Hasselt Om de Weede

Na de lunch bij Westerman vertrokken de SGP-ers richting de in aanbouw zijnde  woonwijk ‘Om de Weede’ in Hasselt. Daar realiseert Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen in combinatie met IJsselland Ontwikkeling diverse woningbouwprojecten. Na de gastvrije ontvangst op de bouwplaats door Anne en Berend Jan van der Steeg van het gelijknamige bouwbedrijf en Frans van de Wetering van IJsselland Ontwikkeling bezocht men de in aanbouw zijnde woningen. Onder meer langs de Vaartweg, aan de Linnenweversgilde, worden momenteel 9 gelijkvloerse en 1 eengezinswoning gebouwd. Met de ontwikkelaar en bouwer werd doorgesproken over de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen. Theoretisch een mondiaal energieakkoord sluiten is één maar dit dan ook praktisch in de praktijk brengen is twee. Haarfijn werd aangegeven waar men tegen aanloopt, de huidige wetgeving en de ontwikkelingen en mogelijkheden die op de markt worden aangeboden.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500