Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente betreft museum bij gesprekken ’topwerklocatie’

Geplaatst op: 1 april 2019

Op uitnodiging van het bestuur van het Tapijtmuseum hebben burgemeester en wethouders van Zwartewaterland een bezoek gebracht aan het Tapijtmuseum om te spreken over de huidige situatie in en de toekomst van het Tapijtmuseum.

Tapijtmuseumvoorzitter Henk Beens stelde vast dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de gemeentelijke bijdragen in het onderhoud van de “cultuur-historische” gebouwen en objecten in de gemeente Zwartewaterland. Het Tapijtmuseum is gehuisvest in een twee fabriekspanden uit 1935 en deze gebouwen zijn onlangs opgenomen in het register van Gemeentelijke Monumenten. Het onderhoud (buitenschilderwerk, verwarming, loodgieterswerk, onderhoud van het dak enz.) van deze gebouwen kost veel geld. Het Tapijtmuseum zal dit op langere termijn niet zelf kunnen opbrengen. Het bestuur is aan het onderzoeken hoe het vele werk voor de organisatie van het museumbezoek in de komende jaren meer beroepsmatig kan worden uitgevoerd. Ook dit zal de nodige kosten met zich meebrengen.

Het College sprak haar waardering uit voor het werk dat alle vrijwillige museummedewerkers verrichten en wil meedenken over de toekomst van het Tapijtmuseum. Burgemeester Bilder verzekerde het Tapijtmuseum dat de Gemeente veel waarde hecht aan voortbestaan van het museum. Hij stelde voor om de betekenis van het Tapijtmuseum voor Genemuiden en dus ook de zorg voor het in stand houden van het museum, mee te nemen in de gesprekken die de Gemeente, het Bedrijfsleven en de Provincie gaan voeren over de Topwerklocatie Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500