Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland blijft veilige gemeente

Geplaatst op: 29 april 2019

Uit de gebiedscan Veiligheid blijkt dat de criminaliteitscijfers over 2018 licht zijn afgenomen ten opzichte van 2015 en 2016. Hoewel de sterke daling van misdrijven in 2017 niet kon worden vastgehouden, behoort Zwartewaterland nog steeds tot de veiligste gemeenten in Nederland. De politie heeft de gemeente verschillende aandachtspunten meegegeven. Deze punten zijn nader uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan integrale veiligheid. De gemeenteraad heeft dit plan op 28 maart vastgesteld.

De politie informeert de gemeente elk jaar over lokale (on)veiligheidsontwikkelingen. Burgemeester Bilder: “Over 2017 kon de politie mij uitzonderlijk lage misdaadcijfers melden. Hiermee was ik zeer tevreden. Het zou niet reëel zijn geweest over 2018 opnieuw een forse afname te verwachten. Waar in veel gemeenten de cijfers over 2018 ten opzichte van 2017 daalden, stegen deze op een aantal punten in Zwartewaterland. Dit zien we voornamelijk terug bij woningcriminaliteit en geweldsdelicten. Maar Zwartewaterland behoort nog steeds tot de veiligste gemeenten van het land. Positieve uitschieters zijn voertuigcriminaliteit en vernieling. Beiden liggen op het laagste niveau over de afgelopen 4 jaar.’’

Whatsapp-buurtpreventie

In 2018 hebben 45 gevallen van woningcriminaliteit (inbraak/diefstal uit woning of box/garage/tuinhuis) plaatsgevonden. In vergelijking met 2016 (33 gevallen) en 2017 (17 gevallen) is het aantal toegenomen. In 2015 lag de woningcriminaliteit hoger (50 gevallen). Burgemeester Bilder: “De komende jaren besteden we extra aandacht aan woningcriminaliteit. Vorig jaar hebben samenleving, politie en gemeente grote stappen gezet bij de opzet van een dekkend netwerk voor WhatsApp-buurtpreventie. In de kernen en in grote delen van het buitengebied is dit inwonersinitiatief een groot succes. Inwoners zijn bereid zich in te zetten voor de veiligheid in hun eigen woon- en leefomgeving.’’

Afspraken met horeca

Het aantal geweldsdelicten lag in 2018 hoger dan voorgaande jaren. De oorzaak ligt in de toename van mishandelingen. Deze deden zich grotendeels voor tijdens het uitgaan in de weekenden en rondom de evenementen. “Politie en gemeente streven de komende jaren naar een afname,” aldus burgemeester Bilder. “Met de horeca en organisatoren van evenementen maken we afspraken om uitgaansgeweld te voorkomen. Ook werken we aan het verbeteren van de meldingsbereidheid onder horecaondernemers.’’

De overlastcijfers laten in 2018 een toename zien ten opzichte van 2017. In de afgelopen 4 jaar werd alleen in 2016 meer overlast gemeld bij de politie. Het meest opvallend is de toename van het aantal meldingen ‘drugs-/drankoverlast’. Met 52 meldingen in 2018 is het aantal meldingen verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Burgemeester Bilder: ,,Deze stijging is te verklaren, omdat politie en gemeente vanaf vorig jaar inzetten op het vergroten van de meldingsbereidheid. De meldingen kunnen voor de politie en OM nuttige informatie opleveren. Deze informatie kan helpen om personen/bedrijven te onderzoeken en/of strafrechtelijk te vervolgen.’’

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500