Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 mei 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ledenvergadering Grootburgerij

Geplaatst op: 10 december 2019

De stemgerechtigde grootburgers worden opgeroepen tot het bijwonen van de

AlGEMENE LEDENVERGADERING

VAN GROOTBURGERS

 

Op zaterdag

14 december 2019  om 10.00 uur in het

TAPIJTMUSEUM

Kl.Benninkstraat.

 

Agenda:

 

1. Opening

 

2. Notulen van de vergadering  8 december 2018.

 

3. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen

 

4. Financieel verslag boekjaar 2018

 

5. Vaststellen uitkering burgerrecht.

 

6. Verkiezing van opziener

Aftredend en herkiesbaar  W.Beens Jak.zn

 

7. Rondvraag.

 

8. Sluiting.

 

Namens de Opzieners

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500