Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
18 augustus 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Inspiratiesessie over de lokale sport

Geplaatst op: 24 december 2019

Gemeente Zwartewaterland staat in de startblokken om in de komende maanden toe te werken naar een lokaal sport- en beweegakkoord. Uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. De gemeente gaat deze uitdaging graag aan samen met sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven én ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes. Op 22 januari is er een inspiratiesessie voor betrokkenen.

“Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? Hoe creëren we een duurzame sportinfrastructuur? Hoe maken en houden we de verenigingen vitaal? Dit zijn vraagstukken waar we tijdens de inspiratiesessie mee aan de slag gaan. Wethouder Gerrit Knol: “Om tot een gedragen sport- en beweegakkoord te komen is visie nodig. En daadkracht van lokale sport- onderwijs-, welzijnsorganisaties. Als we ons samen inzetten, kunnen we echt voor verbetering zorgen!” Er is een onafhankelijke sportformateur aangesteld om de lokale partijen bij elkaar te brengen. Ook aan de uitvoering van het akkoord is gedacht. Het ministerie van VWS heeft een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om de lokale ambities daadwerkelijk handen en voeten te geven”, legt de gemeente uit.

Uitnodiging inspiratiesessie: 22 januari van 19:30 – 21:30 uur
Gemeente Zwartewaterland nodigt sportverenigingen, het onderwijs, fysio-praktijken, commerciële sportcentra, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven en ongebonden sportclubs zoals bootcamp-, loop- en fietsjesgroepjes uit voor een inspiratiesessie. Iedereen die enige affiniteit heeft met sport en bewegen én wil meewerken aan het lokale sport- en beweegakkoord is welkom op 22 januari van 19.30 – 21.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van de aanmeldingen.

Aanmelden is noodzakelijk
Voor een goede organisatie is het van belang te weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich aanmelden via sportformateur@zwartewaterland.nl. Na uw aanmelding krijgt u het programma en de locatie waar de sessie wordt gehouden.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500