Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente zoekt beweegwensen van inwoners

Geplaatst op: 13 februari 2020

De gemeente is gestart met een enquête om onderzoeken wat burgers wensen in de openbare ruimte qua voorzieningen voor sport, spel en bewegen. De eerste enquête heeft wethouder Maarten Slingerland ingevuld samen met leerlingen van de Hasselter basisschool De Driemaster.

“Deze twee leerlingen wilden graag een pannakooi in de omgeving van hun school. Deze wens nemen we mee bij het Buitenruimteplan. Dit wil niet zeggen dat de pannakooi er komt maar we gaan er wel serieus naar kijken.”

De ideeën en wensen van de inwoners zijn de basis voor het nog op te stellen Buitenruimteplan. In dit plan worden de doelen voor de openbare ruimte voor de komende jaren vastgelegd. Slingerland legt uit waarom de inbreng van de inwoners belangrijk is bij het op stellen van dit plan. “Wij willen graag dat inwoners van alle leeftijden kunnen bewegen en ontmoeten in een openbare ruimte die daarvoor geschikt is. Daarom willen wij graag weten wat de inwoners belangrijk vinden. Ook zijn wij benieuwd of ze kansen zien voor verbetering.”

Vooral kinderen, jongeren en ouderen hebben speciale aandacht omdat deze doelgroepen juist veel gebruik maken van de openbare ruimte voor beweging en ontmoeting. “Met groepjes kinderen gaan we bijvoorbeeld de buurt in zodat zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit doen we in samenwerking met de scholen en de buurtsportcoach. Jongeren benaderen we onder andere via jongerenwerkers, sportverenigingen en social media. Ouderen benaderen we via activiteiten in buurtcentra,” aldus de wethouder.

De enquête staat op www.zwartewaterland.nl/watbeweegtjou. De enquête is anoniem en het invullen kost tussen de 5 en 10 minuten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld een wandelroute of looproute intekenen op een kaart en foto’s uploaden. De enquête sluit op maandag 23 maart 2020.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500