Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Genemuider Ondernemers Vereniging volgt MVG op

Geplaatst op: 13 februari 2020

Onder het toeziend oog van Notaris Tjeenk Willink passeerden donderdag 13 februari de aktes voor de oprichting van de stichting Ondernemersfonds Kernzone Genemuiden en voor de nieuwe vereniging onder de naam Genemuider Ondernemers Vereniging.

De oprichtingen zijn een rechtstreeks vervolg op de eind 2019, zowel door de ondernemers als door de gemeente, genomen besluiten m.b.t. een breed opgezet Ondernemersfonds voor de kernzone van Genemuiden. Het georganiseerde bedrijfsleven van retailers, horeca en zakelijke dienstverleners in de kern gaat daarmee een geheel nieuwe fase in.

In het kader daarvan zal m.i.v. dit kalenderjaar de gemeente een heffing gaan innen bij alle in aanmerking komende ondernemers binnen de kernzone. Vervolgens zal de gemeente de ontvangen gelden, onder aftrek van kosten, doorstorten naar het Ondernemersfonds. Met dit collectief opgebrachte geld zullen investeringen worden gedaan in de uitstraling van de kernzone van Genemuiden onder de slogan ‘Je vindt het in Genemuiden’ en in activiteiten en aankleding van het kerngebied.

Op maandag 2 maart komen de betrokken ondernemers bij elkaar voor de 1e Algemene Leden Vergadering van de nieuwe vereniging. Zij zullen dan met elkaar in gesprek gaan over de nieuwe organisatie, de prioriteiten voor 2020 en ook zal een officieel bestuur door de leden gekozen gaan worden.

Als onderdeel van de vernieuwingsslag zal voorafgaand op 2 maart een laatste korte vergadering van de MVG worden gehouden, waarop o.a. het besluit zal worden genomen om de MVG op te heffen. 2020 moet worden gezien als een overgangsjaar.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500