Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
9 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Twee zonnevelden op proef

Geplaatst op: 18 februari 2020

Het college van Zwartewaterland heeft ingestemd met het opstarten van twee pilotprojecten voor zonnevelden bij Hasselt. Het gaat om een initiatief voor een drijvend park op Jutjesriet en een initiatief bij de Verkavelingsweg in Genne. De initiatieven zijn het resultaat van een  oproep van de gemeente. Met de pilotprojecten zet Zwartewaterland een eerste stap in het realiseren van de totale opgave van 50 hectare zonneveld in 2030.

In juni 2019 naam de gemeenteraad het programma energietransitie voor kennisgeving aan. Het programma laat zien hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met de transitie van fossiele naar duurzame energie. De opgave omvat zowel besparing van het energieverbruik, efficiënter inzetten van bestaande bronnen als het opwekken van duurzame energie. De ontwikkeling van grondgebonden zonnevelden draagt bij aan de energietransitie.

Aanleg zonnevelden verdient een zorgvuldige afweging

Zwartewaterland wil leren hoe je met verschillende ideeën, initiatiefnemers en de omgeving op een goede manier zonnevelden kunt realiseren. Een zonneveld leg je niet zomaar aan. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat een nieuwe ontwikkeling zoals een zonnepark een zorgvuldige afweging verdient. “Met het voorstellen van de pilots ligt er dan ook nog niet een uitgewerkt plan. De plannen worden aan de hand van het bestaand afwegingskader zon en in samenspraak met de omgeving uitgewerkt. Daarbij kijken we goed naar de wenselijkheid van grondgebonden zonnevelden in de stadsrandzones.” Het pilotproces duurt tot aan een eventuele reguliere vergunningaanvraag.

De initiatiefnemers van de pilotprojecten werken in samenspraak met de omgeving en de gemeente de plannen verder uit. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het participatieproces en de communicatie naar de omgeving.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500