Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
3 december 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Broedseizoen weidevogels bijna van start

Geplaatst op: 2 maart 2020

Het broedseizoen van de weidevogels zal binnenkort weer starten. De vogels reageren eerder op de lengte van de dagen dan op de temperatuur of weeromstandigheden. Ze hebben slechts beperkt de tijd te broeden en de kuikens groot te brengen. Het zal ook niet lang meer op zich laten wachten dat ook het 1e ei in de IJsseldelta kan worden gevonden.

De weidevogels hebben het moeilijk, maar de Agrarische Natuur Vereniging Camperland hoopt ze te helpen. “In de gebieden rondom Kampen zijn we door de enorme inzet van de boeren, natuurverenigingen en provincie Overijssel redelijk succesvol. De oorzaken van verminderde aantallen vogels, zoals beschreven in de vele publicaties, zijn divers. Gelukkig wil de politiek, met ruime budgetten, nu ook aandacht geven aan dit probleem. Nederland een land zonder weidevogels? We moeten er niet aan denken”, zegt de vereniging.

De weidevogels zijn één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer de nesten opzoeken en markeren. Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee. Inmiddels is ruim 850 ha land onder beheer gebracht voor de weidevogels. Voor 2020 kon dit met extra middelen van het Rijk worden uitgebreid met 150 ha.

Het rapen van kievitseieren mag al een aantal jaren niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, voor de tiende achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van € 100 voor de vinder van het 1e kievitsei in haar gebied – De IJsseldelta. Vorig jaar werd op 8 maart het 1e kievitsei gevonden door Bertus Busweiler op de Mandjeswaard te Kampen.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten – vooral de Grutto – dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 235 leden die meewerken aan weidevogelbescherming.

Door verschillende beheersactiviteiten van de boeren, creëren zij van een betere leefomgeving en krijgen deze vogels meer kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier middels beheercontracten aan meedoen hebben 70% van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

 

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

 

Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door onze weidevogel coördinator Joop Beens – tel.no. 06-15127916.

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500