Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
5 december 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Havengebied speerpunt bij leefbaarheidsplannen Genemuiden

Geplaatst op: 5 maart 2020

Ontmoetingsplekken, beter bereikbare centra en het opsporen van eenzaamheid, zijn onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. Dit kwam nadrukkelijk naar voren in de werkgroepen Leefbaarheidsplannen. Ook het aantrekkelijk houden van het buitengebied voor jonge gezinnen en ouderen heeft prioriteit. In Genemuiden is een aantrekkelijk havengebied een van de speerpunten.

Met veel enthousiasme zet een grote groep inwoners zich in voor het mooier maken en leefbaar houden van de kernen en het buitengebied. De opbrengst van deze avonden krijgt een concrete uitwerking in de Leefbaarheidsplannen. Maar de eerste winst is al geboekt in het opstarten van een kleine kernen overleg.

Samen met inwoners maakt de gemeente plannen om de kernen en het buitengebied van Zwartewaterland mooier te maken en leefbaar te houden. Belanghebbenden en inwoners praten in werkgroepen over de oplossingen voor de kansen en uitdagingen die er liggen in zowel de kernen als het buitengebied. Onderwerpen die voorbij kwamen zijn bijvoorbeeld verkeersveiligheid, toerisme, de sfeer van de openbare ruimte, toegankelijkheid voor minder validen en eenzaamheid. In juni 2020 stelt de gemeenteraad de leefbaarheidsplannen vast. In de periode daarvoor delen de werkgroepen en de gemeente de plannen met de inwoners.

De leefbaarheidsplannen zijn gericht op concrete acties. Wethouder Maarten Slingerland “In Genemuiden kijken we bijvoorbeeld naar het verbeteren van het havengebied als visitekaartje voor de kern. Denk aan een wandelpad langs het water aan de Westerkaai. Ook het beleefbaar maken van de natuur aan het Zwartemeer heeft de aandacht van de werkgroep. En we willen graag ontmoetingsplekken voor iedereen. Vooruitlopend op de leefbaarheidsplannen hebben we alvast op verzoek van inwoners een vissteiger aan het Varkensgat gerealiseerd. Het pad hebben we zo ingericht dat minder validen elkaar kunnen passeren.”

Voor het buitengebied was de winst dat vertegenwoordiging vanuit het hele buitengebied voor het eerst samen om tafel zat. Dit krijgt een vervolg in een ‘kleine kernen overleg’. Wat kunnen de kleine kernen van elkaar leren? Ook wordt nagedacht hoe het buitengebied aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen en ouderen. De werkgroep stelt een activiteitenprogramma op en ontwikkelt een aantal nieuwe toeristische producten.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500