Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 juli 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering hengelsportvereniging (ingezonden)

Geplaatst op: 10 maart 2020

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Welke zal worden gehouden op: Maandag 23 Maart 2020

In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Mededelingen en ingekomen stukken.
 2. Jaarverslag Secretaris
 3. Jaarverslag Penningmeester
 4. Verslag Kascontrole Commissie
 5. Verkiezing Lid kascommissie
 6. Verslag jeugdcoördinator.
 7. Verslag Controleur
 8. Pauze
 9. Vaststelling contributie 2021.
 10. Bestuursverkiezing:

Paul vd Ploeg aftreden en herkiesbaar.

 1. Verslag Karpercommissie
 2. Rondvraag
 3. Beantwoording Rondvraag

 

 

Het bestuur.

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500