Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 juli 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

GG zendt diensten uit, geen gemeenteleden aanwezig

Geplaatst op: 20 maart 2020

De kerkzaal van de Gereformeerde Gemeente

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente heeft besloten zondag geen diensten meer met gemeenteleden te houden. Er zijn alleen twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig, wel wordt de dienst uitgezonden met beeld en geluid via YouTube.

Dat besluit is gekomen, gelet op de adviezen van de landelijke deputaatschappen en de burgemeester, vertelt ouderling Izaäk de Muijnck. “De situatie is ernstig, meer dan gemiddeld in onze regio.”

De Muijnck noemt het een ‘buitengewone noodsituatie’. “Het voordeel van het in beeld brengen van de kansel en het orgel is dat het wat meer aandacht geeft. En mensen missen dat ze naar de kerk kunnen, we hopen ze daar op deze manier een stapje mee te kunnen helpen. Op deze wijze kan toch de bediening van het Woord doorgaan.”

In de diensten wordt er wel op het orgel gespeeld, zodat mensen thuis mee kunnen zingen met de psalm. “En de ouderling geeft vooraf een stukje toelichting op de preek die hij gaat lezen of richt een woord vooraf aan de gemeente”, zegt De Muijnck. “Dat is om de binding met de gemeente te houden, want je ziet elkaar niet meer.“

Aan het installeren van de camera wordt nu gewerkt. De verwachting is dat morgenmiddag de link beschikbaar is waarop de diensten gevolgd kunnen worden. Die wordt via mail en whatsapp gedeeld met de gemeenteleden en zal ook op Genemuiden Actueel verschijnen.

Vanaf 1 april wordt er elke woensdag een meditatie voorgelezen, die op dezelfde manier als de diensten wordt uitgezonden. Dat begint om 19:30 uur.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500