Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Speciale coronaroutes voor zieken

Geplaatst op: 9 april 2020

Zorgorganisaties in de regio IJsselland werken samen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen en ziekenhuizen, intensive care afdelingen en huisartsen te ontlasten. Speciale coronaroutes voor patiënten met corona of de verdenking daarvan die thuis kunnen blijven, maar wel zorg nodig hebben, worden vanaf nu gecoördineerd door Icare Verpleging & Verzorging.

Ook coronapatiënten die weer thuis zijn vanuit het ziekenhuis, krijgen thuis verpleging en verzorging via deze coronaroutes. Dat hebben de zorginstellingen in de regio samen met elkaar afgesproken. “Met deze coronaroutes zorgen we ervoor dat patiënten met corona langer thuis kunnen blijven, of zelfs niet opgenomen hoeven te worden. De zorg wordt verleend door goed opgeleide zorgverleners, waaronder specialistisch verpleegkundigen”, aldus Maurice Darwinkel, rayonmanager van Icare.

Icare is in haar gehele werkgebied gestart met Coronaroutes. Dat zijn wijkzorgroutes voor met corona besmette patiënten of met klachten die volgens de richtlijnen van het RIVM op Corona duiden. Het doel van deze Coronaroutes is om cliënten die geen Corona hebben én zorgmedewerkers te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus. “Daarmee hopen we bij te dragen aan het afvlakken van de veelbesproken Corona curve in een regio die het al zwaar heeft. Ook kunnen op deze manier schaarse middelen als mondkapjes en spatbrillen op een efficiënte manier worden ingezet”, licht Maurice Darwinkel toe. Iedere coronaroute wordt gecoördineerd door een wijkverpleegkundige van Icare. Samen met de verwijzer, in de meeste gevallen de huisarts of een andere zorgorganisatie, wordt bepaald of een patiënt in deze route wordt verpleegd. ”Bij Icare hebben we de expertise in huis om de Coronaroutes goed te organiseren en kunnen we snel opschalen als dat nodig is.”

Ina Kuper, bestuurder Isala en voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ): “We zijn heel blij met dit initiatief. Tijdens deze coronacrisis draait alles om samenwerking. Samen met alle ketenpartners in onze regio doen we ons maximale best om patiënten nú de juiste zorg te bieden en de druk op de ziekenhuizen en zorg zo veel mogelijk te spreiden.”

De coronaroute is één van de initiatieven uit de regio om de zorg voor coronapatiënten in de regio mogelijk te blijven maken. Daarnaast worden bijvoorbeeld door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en IJsselheem coronapatiënten van het Isala ziekenhuis overgenomen die geen dringende medische hulp meer nodig hebben, maar nog te zwak zijn om naar huis te gaan. Cliënten die zorg thuis ontvangen in een woonzorgcentrum blijven daarnaast onder verantwoordelijkheid vallen van die instellingen en worden niet opgenomen in de Coronaroute. Reguliere, medisch noodzakelijke en palliatieve zorg thuis wordt door alle zorgorganisaties nog steeds geboden.

Mensen met Corona die verpleging thuis nodig hebben, worden door de huisarts, het ziekenhuis of door een andere zorginstelling aangemeld. Buiten kantooruren lopen de aanmeldingen via Zorgcentrale Noord, telefoon 088 – 980 0955.

De organisaties die in dit verband samenwerken in de Regio IJsselland zijn: IJsselheem, Zorgspectrum Het Zand, Driezorg, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Het Baken, PGVZ, Rosengaerde, Carinova, ZGR, Viattence, Hanzeheerd, Curadomi thuiszorg en Icare Verpleging & Verzorging.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500