Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ook nu jaarlijkse huurverhoging Wetland Wonen

Geplaatst op: 28 april 2020

Per 1 juli 2020 voert Wetland Wonen de jaarlijkse huurverhoging door. De huurverhoging van Wetland Wonen hangt samen met de inflatie. Bovendien maakt de corporatie net als voorgaande jaren geen gebruik van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat de huurders van Wetland Wonen per 1 juli 2020 maximaal 2,6 procent extra huur betalen.

Wetland Wonen kiest ervoor om de huurverhoging per 1 juli door te laten gaan, ondanks de coronacrisis. “De huurinkomsten gebruiken we om nieuwe woningen te bouwen en onze bestaande woningen te onderhouden en verduurzamen. Juist in deze onzekere tijd zien we hoe belangrijk het is om een fijn thuis te hebben”, benadrukt Marcel Timmerman. Hij vervolgt: “Het is voor huurders die financieel worden getroffen door de coronacrisis moeilijk om de gehele hele huur te betalen, niet alleen de huurverhoging. Wij denken heel graag mee met deze huurders om samen met hen tot een passende oplossing te komen.”

Deze huurverhoging is minder dan wettelijk is toegestaan. De minister heeft namelijk bepaald dat de huurstijging over heel 2020 maximaal 6,6 procent mag zijn. “We vinden het erg belangrijk dat onze sociale huurwoningen betaalbaar zijn voor onze huurders. Als basis kiezen we voor een gemiddelde huurverhoging die gelijk is aan de inflatie. Voor dit jaar is dat 2,6 procent. We weten dat een deel van onze huurders iedere maand moeite heeft om financieel rond te komen. Daarom kiezen we ervoor de huurverhogingsruimte die de overheid ons geeft maar voor een deel te gebruiken”, zegt Marcel Timmerman, directeur-bestuurder van Wetland Wonen.

Sinds 1 januari 2020 mogen woningcorporaties ervoor kiezen de huur te bevriezen of verlagen wanneer de huurprijs in verhouding tot het gezamenlijk inkomen van de huurders relatief hoog is. Marcel Timmerman: “Naast de beperkte huurverhoging kunnen huurders van Wetland Wonen die in aanmerking komen voor huurbevriezing of huurverlaging hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Dit betekent dat voor sommige huurders de jaarlijkse huurverhoging eenmalig niet doorgaat en in sommige gevallen de huur wordt verlaagd tot onder de liberalisatiegrens. Hierdoor komt de huurder in aanmerking voor huurtoeslag. Zo proberen we fijn en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken.” Wanneer een huurder recht heeft op huurbevriezing of huurverlaging is te lezen op de website www.wetlandwonen.nl/huurverhoging.

Huurders die door financiële problemen hun huur niet (meer) kunnen betalen kunnen dit aangeven bij Wetland Wonen. Samen met de huurder wordt gekeken naar de persoonlijke situatie en welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen. Marcel Timmerman: “We houden altijd al rekening met huurders die betaalproblemen hebben. We verwachten dat door de coronacrisis meer huurders moeite gaan krijgen om de huur van hun woning te kunnen betalen. We hebben extra aandacht voor mensen die financieel het hardst worden getroffen. Juist ook in deze tijd kijken we samen met de huurder welke mogelijkheden er zijn om hem/haar te helpen.“

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500