Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Door gemeenschapsgeld gefinancierd kluitje’ (ingezonden)

Geplaatst op: 1 oktober 2020

(Ingezonden brief dhr. Johan Snel) U heeft het vast al gehoord of gelezen, de oude “vrijwillige” Middenstand vereniging van Genemuiden is opgeheven en geworden tot een vereniging die haar gelden haalt uit een “verplichte gemeentelijke reclame belasting” de GOV.

Na enkele voorlichtingsavonden wat meer leek op een verkiezingscampagne was er de stemming die uitwees dat een ruime meerderheid van de “aanwezige” ondernemers voor de constructie was. Dus dat betekent dat iedere onderneming, binnen een uitgezet gebied door de nieuwe vereniging zelf, “verplicht” een bijdrage gaat betalen opgehangen aan de WOZ-waarde van het pand waar de onderneming is gevestigd, ook al had je net zoals ons bewust een “nee” gestemd.

Hoezo verplicht zult u zeggen? Ja verplicht en, ik ga het proberen u uit te leggen.

Het plan werd gemeentelijk ondersteund en door een subsidiebedrag uit de gemeenschappelijke geldkist van Zwartewaterland van €9000.- mede mogelijk gemaakt. Kosten noch moeite werden gespaard om iedereen zoveel mogelijk een “ja” in te laten vullen op de “genummerde” stembiljetten. Zoals gezegd een ruime meerderheid was voor toen het plan in de raadsvergadering van 12-12-2019 werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Alleen de toenmalige oppositiepartij PvdA en Gemeente Belangen waren duidelijk uitgesproken tegen het collegevoorstel! Zij zagen de problemen die nu op tafel liggen toen al aankomen. De overige partijen gingen mee in het voorstel van de wethouder, maar wel onder voorwaarde dat er eind 2020 een evaluatie moest plaatsvinden over het reilen en zeilen van de vereniging.

Omdat het kwaad jammer genoeg al was geschied besloten Corwin en ik, om toch enigszins een vinger in de pap te hebben, om lid te worden en een bestuursfunctie Horeca te ambiëren. We moesten daarbij wel een portie onaangename gebeurtenissen uit het MVG verleden overboord zetten, maar dat lukte. Beginnen op nul en vooruitkijken!

Op 2 maart van dit jaar zou in de eerste ledenvergadering aan het begin van de avond de oude MVG opgedoekt worden en ging de nieuwe vereniging op “aan”. Middels de vooraf thuis bezorgde aanmeldingsformulieren werd gevraagd om (gratis) lid te worden en je eventueel voor een passende bestuursfunctie beschikbaar te stellen.

In het kader van het gemeentelijk project “leefbaarheidsplannen” was ik dezelfde avond op uitnodiging van de gemeente bij een bijeenkomst in Mastenbroek, halverwege de meeting vertrok ik met mijn aanmeldingsformulier in de binnenzak richting eerste ledenvergadering.

Toen ik halverwege de avond binnenkwam begreep ik van een collega ondernemer dat de nieuwe leden geregistreerd waren en ze gevraagd werden om te applaudisseren om zo het op voorhand door het “comité van oprichters” kersverse samengestelde bestuur te installeren!

Ja u leest het goed “op voorhand samengestelde bestuur en doormiddel van applaus te installeren”.

De formulieren van de nieuwe leden waren ingenomen maar, wanneer je ook een bestuursfunctie ambieerde en dat ook had aangegeven op je aanmeldingsformulier, had je dikke pech want, die waren dus al bekend voordat je je eigen ambitie kenbaar kon maken.

Kritische vragen van een ondernemer en mijzelf tijdens de rondvraag over de vreemde manier van bestuursvorming werd niet op prijs gesteld en zelfs afgedaan met grote woorden als stemmingmakerij! Het werd mij zelfs verweten dat ik als zijnde “geen lid” van de vereniging een vergadering kwam verstoren! Het aanmeldingsformulier wat in mijn binnenzak zat, had de tijd niet gekregen om gebruikt te worden waarvoor het bedoeld was!

De overboord gezette ellende uit het MVG verleden kreeg ik volle bak terug in het gezicht. En op de toenadering die ik zelf moest zoeken in de dagen erna met een kersvers bestuurslid werd negatief geantwoord en daarom ligt mijn aanmeldingsformulier als stille getuige in de kast en zal het terzijde tijd bij het oude papier terecht komen. Nog niet zolang geleden heb ik het hierboven verhaal diverse malen beschreven en uitgelegd aan het huidige bestuur middels de mail. De antwoorden waren jammerlijk inhoudelijk minimaal en ontkennend. Dus als de wethouder zegt “ga in gesprek” vertel ik hem hierbij dat ik dat diverse malen heb geprobeerd maar nul op mijn rekest heb gekregen! En als u het heeft over de (maar) 7 bezwaarschriften, dan heeft u het wel over 7 ondernemers kassa’s waar overigens al een flinke portie belasting vanuit word betaald.

Dus door een meerderheid in de raad heeft de gemeente nu de ondankbare taak op zich genomen om verkapte contributie in een vorm van “reclamebelasting” binnen te harken van alle ondernemers binnen het eigen uitgezette gebied ook al ben je tegen en wil je niet bij de vereniging horen. De gemeente zal vervolgens de gelden doorzetten naar de vereniging en die mag er dan zelf over beschikken en doen wat goed zou zijn voor de leden.

Als je zoals meerdere ondernemers te kennen geven aan het bestuur van de vereniging “geen” lid te willen zijn, dan vinden ze dat jammer maar is het verder geen probleem. Zeg je vervolgens dat je dan ook geen contributie wil betalen, dan geven ze aan dat je daarvoor bij de belastinginners van de gemeente Zwartewaterland moet zijn en, halen ze doodleuk de schouders op. Dat is hoe deze constructie werkt.

Als één van de redenen waarom deze constructie in het leven geroepen is geeft men aan, de zogenaamde “free riders” tegen te gaan. Voor de duidelijkheid onder een “free riders” verstaat men niet-leden die wel zouden meeprofiteren van een door de toenmalige MVG op poten gezette acties.

Voor ondernemers die buiten het centrum vallen, zo ook in ons geval, was dat meeprofiteren van de MVG in tijde van lidmaatschap en in tijden van geen lidmaatschap, beide keren nihil! Mede om deze reden dat meerdere ondernemers en dus wij ook al geruime tijd geen lid meer waren van de MVG.

En omdat we nog steeds geen markt, braderie of andere evenementen in de Oosterbrugstraat mogen zien we er nu ook geen voordeel in. Het zogenaamde probleem van de free riders is dus nu om gedraaid! Het nog kleine aantal belanghebbende leden van de opgeheven MVG zijn nu wat tot wat men eerst verafschuwde de “free riders” zelf.

Zou de vereniging een actie hoe dan ook bedenken waar we wel een voordeel van zouden kunnen hebben.., dan stonden en staan we daar uiteraard open voor een “vrijwillige” samenwerking en natuurlijk is dan een evenredige financiële bijdrage aan de desbetreffende actie of evenement ook al zou die hoger zijn dan dat de voorgenomen belasting bedraagt, dan natuurlijk een logisch gevolg! Zo zou de constructie moeten zijn maar, niet zoals de PVDA het noemde tijdens hun stemonderbouwing op 12-12-2019 “het gemeentelijk “binnen harken” van contributiegelden in de vorm van een verplichte reclame belasting!

Donderdag 24-09-2020 stond deze soap weer op de politieke raadsagenda. In een raadsvergadering eerder was er namelijk een ingezonden brief van een onderneemster die op z’n zachts gezegd ook niet vrolijk wordt van de constructie zoals beschreven. De vragen op die brief van de raad bracht het dus opnieuw op de agenda en wethouder Slingerland werd gevraagd over hoe, door wie en wanneer de voor dit jaar beloofde evaluatie zou plaatsvinden. Eerst stuurde de wethouder aan op een evaluatie eind 2021, daar waar hij eerst akkoord ging met eind 2020. Na veel politiek gesteggel kwam het tot een evaluatie in mei 2021 waarover de wethouder de raad middels een brief nog voor de jaarwisseling moet aangeven hoe, wanneer en welk onafhankelijk bureau dit gaat waarborgen. Zoals ik al zei.., kosten noch moeite worden bespaard in een project wat ondernemers nog verder uiteen zal drijven. En dat was nou juist niet de bedoeling!

Omdat de oude MVG niet meer de financiële middelen had en bijna ter ziele was en is gesubsidieerd door gemeenschapsgeld is het een verplichte contributie in de vorm van omstreden reclamebelasting geworden .

De vraag is nu; hoe gaat de wethouder om met het probleem dat hij zichzelf op de hals heeft gehaald? Word er in de evaluatie duidelijk dat het niet allemaal die rozengeur is wat hem is voorgehouden of gaat de politiek overstag om geen gezichtsverlies te lijden en gaat men inderdaad de kassa van de ondernemer beïnvloeden in de toch al verlies gevende tijd ten gevolgen van de ellendige Corona.

Tot nu toe is de enige mogelijkheid om onder de omstreden belasting uit te komen, alle reclame-uitingen van de gevel van je onderneming te halen. Wat in zover mij bekend door twee ondernemers al is gedaan, te triest voor woorden!

In plaats van snel handelen om nog meer onrust te voorkomen onder ondernemers word de al ontstaande onrust pas vervolgd door een brief van de wethouder aan de raad in december dit jaar en wederom kostend verslindende evaluatie pas aan het begin van de zomer volgend jaar.

Ik had bijvoorbeeld het geld wat hiermee verspild gaat worden graag gezien in een gemeentelijke campagne tegen de verspreiding van het Corona virus in ons toch al zo getroffen gemeente.

Zoals we nu doen in de horeca en winkels met allerlei waarschuwingen op stickers, posters en A4tjes maar, dan op elke hoek van de straat een bewustmakende afbeelding van het virus 🦠 met waarschuwende teksten aan bomen, lantarenpalen etc. (Ditmaal zonder getoeter dan) We worden als ondernemers overal op gewezen om maar te roepen van “pas op” maar waarom laten we dat niet op straat zien? Om zo de bewustwording van de gevaren te laten nestelen in ieders hoofd. Zeg maar net even iets meer dan de update van de burgemeester in diverse persberichten. Volgens mij een veel betere investering dan een geldverslindende evaluatie die hoe dan ook negatief gaat uitvallen.

Schiet de raad het plan straks af, dan hebben de tegenstanders het gelijk maar, is er een bak geld van heb ik jou daar in de “onderzoek portemonnee” van één of ander buitenstaand bureau verdwenen.

Is de uitslag andersom hebben de voorstanders hun zin en zijn de gelden in dezelfde portemonnee beland. In beide gevallen is er maar één die er blij van wordt en zijn er twee partijen die niet met elkaar verder kunnen en, de vierde partij wast z’n handen in onschuld en heeft geen gezichtsverlies geleden.

We horen vaak dat het in deze tijd uitzonderlijk en bewonderingswaardig is hoe goed het onze middenstand doet, breng het dan ook geen schade toe.

Aan alle betrokkenden wil ik zeggen, stop ermee, voordat er nog meer schade ontstaat! Start opnieuw en trek het “vrijwillig” nog breder de gehele gemeente Zwartewaterland in.

Ook namens Corwin van Dijk.

Johan Snel.

Horecaondernemers Café Cafetaria d´Olde Soldoat Genemuiden.

 

Gepubliceerd door Robert Jansema

6 thoughts on “‘Door gemeenschapsgeld gefinancierd kluitje’ (ingezonden)

 1. Johan Snel schreef:

  Josita,

  Je verwijt mij dat ik te kort door de bocht ga. Misschien moet je dan nog twee keer lezen want, ik heb namelijk niemand persoonlijk aangevallen en puur de gang van zaken benoemd hoe het proces voor ons is verlopen tot nu toe. Ik heb mijn best gedaan om mijn verhaal zo goed en duidelijk mogelijk te omschrijven, zodat het voor iedereen duidelijk word hoe de verplichte vork in de steel zit en, “kort” is het zeker niet.
  Omdat jij de inhoud van mijn verhaal niet betwist, is het voor mij een stille bevestiging dat mijn verhaal klopt, dank je wel hiervoor.

  Je zet ons weg als “een paar tegenstanders” dat suggereert dat ze maar ondergeschikt moeten zijn aan de rest en betiteld ze als “geen idee hebbende ondernemers” Dat vind ik juist wel heel erg krap door de bocht! Sterker nog het komt erg kleinerend over!
  Wanneer wij (tegenstanders) volgens jou geen flauw idee hebben van wat het verhaal achter deze constructie zou inhouden, kan dat twee dingen betekenen. Of de voorlichting was niet goed genoeg of je hebt met kritische ondernemers te maken die liever op zichzelf ondernemen en, in dit geval niet verplicht contributie in de vorm van belasting aan een vereniging willen betalen waar ze vervolgens ook geen lid van wensen te zijn.
  Dat naar jou zeggen half Nederland op een zelfde manier werkt betwijfel ik maar, al zou het zo zijn dan is er ook nog de andere helft die dus niet via een verplichte contributie werkt. Bij deze helft willen wij graag horen, dat is alles, meer is het niet, niet meer niet minder. En wat ik al aangaf vrijwillige samenwerking is voor ons prima en altijd bespreekbaar.

  Inderdaad het zijn lastige tijden en, dat commotie nu niet gepast is, zou mijn reactie kunnen zijn. Maar misschien had je dat op de avond van 2 maart dit jaar moeten zeggen tegen degenen die mij afbranden op een kritische vraag in de rondvraag die blijkbaar niet gewenst was. En nogmaals wil ik benadrukken dat we alle negativiteit uit het MVG verleden overboord hadden gezet en dat we het een kans wouden geven met zelfs een opgave voor een eventuele bestuursfunctie! Waarom het zover niet kwam moet nu wel duidelijk zijn.

  Ik heb zelfs meerdere keren het contact gezocht en gevraagd om een openlijk excuus van de voorzitter maar, die vind het waarschijnlijk wel gerechtigd om een kritische ondernemer buitenspel te zetten en voelt zich blijkbaar te groot om zijn fout recht te zetten! Hij word blijkbaar ook nog door het op voorhand samengestelde bestuur gesteund. Wederom nogmaals, ook op meerde mail aan het bestuur kreeg ik een negatief antwoord en is men van mening dat er niemand onjuist is bejegend. Dan moet men nu niet raar kijken wanneer de niet opgeruimde losse eindjes zich beginnen te roeren.

  Als wat je zegt dat de MVG zeer gezond was geloof ik je en wil ik idd niemand te kort doen dus, hierbij mijn excuus daarvoor.

  Tegenstanders is overigens niet de juiste benaming, we zijn namelijk niet tegen maar, willen niet deelnemen aan.

  Josita je bent hier altijd van harte welkom en ik wil best nog eens een onder het genot van een bak koffie het hele gebeuren met je bespreken, ik heb namelijk het idee dat je informatie in deze mist.

  Je hebt mijn nr.

  Henk van de Vegt,

  De hakken die je beschrijft waren over de sloot zoals je in de reactie naar Josita kunt lezen, jammerlijk genoeg zorgde de voorzitter ervoor dat ze terug in de plomp zakten. En inderdaad als er dan spaanders vallen, kun je ze maar beter opruimen voordat je erover valt.
  Dat ik daar alles over moet weten is puur suggestief. Ja bij mij zijn er ook spaanders gevallen, zeker. Door schade en schande.., tuurlijk wie niet?

  Onbetaald denk je? De man die men in de arm heeft genomen om te komen tot waar men nu is, heeft wel degelijk een deel meegenomen van de gesubsidieerde 9000,- of van de 3500.- waar de MVG nog over beschikte. (Bron programma/oprichting info boekje)
  Dat de rest het vrijwillig doet geloof ik graag en dat is bewonderenswaardig.
  De term free-riders komt niet bij mij vandaan maar van de oprichters zelf, ik had er tot voor de voorlichtingsavonden nog nooit van gehoord zelfs.
  Dat jij overigens kunt zien dat onze kassa positief word beïnvloed door het organiseren van, vind ik knap en wederom puur suggestief. Net als de rest van je beschuldigingen, nergens op gebaseerd en puur uit de lucht gegrepen.
  Als jij het gezeur vind over de maar circa €400.- dan stel ik voor dat jij ze elk jaar voor ons betaald en dan beloof ik je, dat we de dag erna direct gratis lid worden.
  Ik had graag voor een positieve bijdrage willen zorgen maar als je goed leest is dat te niet gedaan door de GOV zelf, niet door mij!
  Nee inderdaad Henk, Genemuiden is niet groot geworden van “verplicht” geleuter maar met “vrijwillig” hard (samen) te werken in het centrum, er om heen en op de industrieterreinen. Laten we dat aub zo houden.
  Ook jij bent van harte welkom voor een verhelderende bak koffie.

  Harold,

  Jij houd het lekker kort dus, dat doe ik ook.
  Volgende keer wat meer op inhoud reageren en wat minder zo maar roepen.
  O ja.., en als ik je tegenkom op de hoek Oosterkaai/Oosterbrugstraat hoef je niet van me te schrikken maar gewoon de hand opsteken in plaats van de andere kant opkijken.

  Ik hoop echt het beste voor iedereen en dat we samen “vrijwillig” door alle deuren kunnen.

  Reageren is prima maar dan wel op inhoud graag.

  Goed weekend.
  Johan Snel.

 2. Een lezer schreef:

  Nee ik heb geen winkel, ben geen ondernemer. Maar lees dit allemaal met verbazing en een open mind. Daar waar meerdere mensen actief zijn in eenzelfde soort setting zullen ook altijd en immer verschillende meningen gelden. Vaak geldt wel: mensen met de grootste vinger in de pap hebben vaak ook de touwtjes in handen. Zo werkt het vaak in de wereld.
  Mensen kom op, in deze ontzettend zware periode voor ook ondernemers kan ik een voorstel doen: onpartijdig welteverstaan! Hebben niet álle midddenstanders belang bij een gezonde economie en klanten die hun aankopen doen in onze mooie stad i.p.v. online shoppen en uitwijken naar grotere steden?
  Gooi alles van de tafel , in een grote hoed, wees saamhorig en niet vijandig. Stel een gezamenlijk doel, maak plannen en kijk samen naar hoe iedereen het hoofd boven water kan houden in deze crisis. Wijs eens met de vinger naar jezelf in plaats van naar een ander. Wat kan jij doen !? Haal de angels eruit en begin vers, met de neuzen dezelfde kant op! Geven en nemen! Moeilijk? Ja, vast. Maar niet onmogelijk!

 3. Jacqualien schreef:

  Hoi Josita.

  Ook maar even een reactie van 1 van de 7 tegenstemmers nav jou reactie. Er is mij vanaf het begin alles duidelijk uitgelegd over het hoe en wat er gaande is momenteel om de mvg te laten veranderen in de gov. Allemaal prima niks op tegen. En dat er dan door een kleine groep ondernemers dingen worden samengespannen zodat de rest van de ondernemers zich hier bij aan wil sluiten? Ook goed! Maar………..
  Als er zoveel ondernemers tevreden zijn met hun keuze om zich bij een gov te voegen en als de mvg zo gezond was als jij schrijft dan kan t toch geen probleem zijn dat er maar 7 ondernemers zijn die zich hier niet bij aan willen sluiten? Dat is nml een groep die niet verplicht wil worden!!! Dat moet en kan toch gewoon geaccepteerd worden? Een ieder kijkt naar zijn eigen onderneming of men hier wat mee kan of niet. Ook wil ik benadrukken dat een ieder best z’n eigen kosten wil bijdragen als er iets word georganiseerd!
  Zodra iemand een onderneming wil beginnen ga ik ervan uit dat men dat voor zichzelf doet. Dat houdt niet in dat er geen goeie samenwerking zou kunnen zijn binnenin een onderneming! Iedereen weet de beste stuurlui staan aan wal. Egbert Brouwer heeft mij alles wat ik moest weten laten weten. Hij heeft duidelijk zijn verhaal neergelegd en na het luisteren van dat gesprek kon hij mij niet overtuigen met zijn verhaal. Mijn reactie op het verhaal was dan ook wat onder andere de gemeente ook stelt dat ik het eerst aan wil zien en als er dan in mijn ogen een verbetering zou zijn dat ik er dan misschien wel wat mee kon. Dat was niet t antwoord dat Egbert wilde horen en mij dan ook meteen mededeelde dat als ik niet instemde ik verplicht zou worden??!! Ik ben de volgende dag bij Anneke van dijk aan de deur geweest om te vragen of we inderdaad verplicht konden worden en volgens haar kon dat niet en was dat niet van toepassing. Vervolgens werd mij aangeraden om wel te gaan stemmen terwijl ik daar niet op zat te wachten maar gedaan omdat ik gewoon simpelweg ook een mening heb die men niet wil horen. Een ieder die in die boot wil stappen en daar voor hemzelf een goed gevoel bij heeft. Prima toch? Maar degenen die niet in die boot willen stappen en daar een goed gevoel bij hebben moet dan ook geaccepteerd worden lijkt mij. Ik kom bij de stembus vandaan en loop bij een tafel langs waar minstens 8 ondernemers aanzitten en mij vragen wat ik heb gestemd. Ik antwoord eerlijk en krijg als reactie dat ze eigenlijk allemaal tegen zijn maar toch maar voor hebben gestemd. Hoezo hypocriet? Dat er winkeliers zijn die alles uit de kast trekken om klanten binnen te krijgen? MAG. Niemand zal zeggen hoe men t wel of niet moet doen vanuit de opinie van je eigen onderneming. We kunnen alleen niet alle branches over een kam laten scheren. Waarom mensen niet gewoon in hun waarde laten als men niet wil wat t gros wel wil? Dat jij voorstander bent van adverteren prima meid maar er zijn ook mensen die daar geen behoefte aan hebben. Dat mag niet? Het kan toch niet zo moeilijk zijn om een ieder vrij te laten in zijn eigen doen en laten van ondernemen?

  Mvg
  Jacqualien.

 4. Harold van Dalfsen schreef:

  Helemaal mee eens Josita. Goed verwoord!
  Dit is allemaal, mijn inziens, negatieve energie. Johan kijk ook een keer in de spiegel ipv continu te wijzen naar anderen!

 5. Henk van de Vegt schreef:

  Johan,

  Ik volg het traject een beetje vanaf de zijlijn, maar wat jammer dat er een handjevol ondernemers zijn die de hakken (weer) in het zand zetten.

  Ik ben het ermee eens dat er sommige dingen wellecht iets anders hadden gekund. Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Daar zou jij alles van moeten weten…

  En nu wordt hier niet eens ‘gewerkt’ want de genoemde GOV functies zijn onbetaald!!! Het zijn uren die vrijwillig worden ingezet voor ALLE middenstanders samen.

  Nu weet ik dat er van de handvol protestvoerders een aantal wel degelijk ook nog eens het centrum zitten. Dus gewoon zoals jij het noemd free-riders zijn… Lekker van alles laten organiseren, meeliften én als het even kan kritiek leveren.

  En jij wilt zeggen dat jullie met jullie horeca onderneming niet profiteren van georganiseerde activiteiten? Van een bloeiende middenstand profiteert iedereen!

  Dan als klap op de vuurpijl. De contributie… Al dit gezeur over circa 400,-euro!! per jaar. Wanneer je het hebt over het verdoen van gemeenschapsgeld… dan is het wel deze tijd die het gekost heeft met lekker doelloos de kont tegen de krip gooien.

  Zonde Johan. Zonde van de tijd, zonde van de energie en zonde van het geld. Zorg aub voor een positieve bijdrage. Genemuiden is niet groot geworden met dit negatieve ondernemerschap.

  Groet,
  Henk vd V

 6. Josita schreef:

  Hallo Johan,

  Ik klim niet snel in de pen, maar hier moet ik toch echt even op reageren.

  Ik kan echt boos worden op het feit dat je naar mijn inziens wel heel kort door de bocht reageert .
  Waarom het ondernemersfonds geen succes kan worden van jou en een (paar !!) andere winkeliers?
  Volgensmij hebben jullie namelijk geen flauw idee wat het verhaal erachter is en waarom In half (!!) Nederland op deze manier wel gewerkt kan worden met gemeentes en ondernemers: samen optrekken het beste uit elkaar naar boven halen, elkaar ondersteunen waar nodig, ideeen uitwisselen, samen adverteren en evenementen bedenken.

  Ik snap dat het ook voor jou/ jullie lastige tijden zijn maar dan juist nu voor deze commotie zorgen is niet gepast.
  Dit zijn niet de tijden om
  Elkaar af te branden, elkaar op te stoken, en ga zo maar door.

  Het hele stuk heb ik 2 x moeten lezen om precies te begrijpen wat je bedoeld, wat ik zo jammer vindt dat je schrijft dat het veel geld heeft gekost en dat de MVG oude stijl op het randje van de afgrond stond….. je doet hier echt heel veel mensen mee te kort!!!

  Mijn oud collega,s hebben de boel ontzettend goed opgepakt een jaar of 7 geleden en de MVG was/ is financieel zeer gezond!
  Tuurlijk valt er altijd wat te verbeteren en te wensen, maar dat heb je ook als je een bedrijf runt toch?

  Waar mensen zijn worden fouten gemaakt de een kan nou eenmaal beter schrijven…… de ander ..( vul maar in).
  Maar waar het omgaat Johan is dat je van de 70 ondernemers:
  Er 7 winkeliers zijn die Volgensmij niet weten waarom er een ondernemersfonds is opgericht, nou omdat ik onpartijdig ben ( inmiddels) zou ik dat graag aan jullie uit willen leggen mochten jullie dat willen, niet omdat ik het beter weet maar wel omdat ik weet dat het wel kan werken!
  INRETAIL : een (onpartijdige) branche vereniging die al jaren verkondigd waarom de ondernemers samen moeten optrekken, kan ons geheel gratis (!) vertellen en uitleggen waarom het juist nodig is.

  Johan het ga je goed en ik hoop dat je je frustratie uit het verleden een keer kan laten rusten, zonde van je tijd.

  Hartelijke groeten, josita

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500