Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 mei 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Meente komt met corona-update

Geplaatst op: 10 november 2020

(Ingezonden) Met dit bericht willen wij u informeren over de stand van zaken in de Meente met betrekking tot corona. Als we kijken waar we nu staan zien we dat het coronavirus nog steeds onder ons is maar gelukkig slechts beperkt in de Meente aanwezig is. Eigenlijk gelden voor de bewoners van de Meente nu geen andere beperkingen dan voor iedereen en hier zijn wij dankbaar voor. Terugkijkend beseffen wij dat de gevolgen van de eerste coronagolf bij velen nog niet is verwerkt. Wij hebben elkaar nog niet kunnen ontmoeten zoals wij dat gewend waren en hebben met elkaar nog niet kunnen praten over wat er allemaal gebeurd is en het een plekje kunnen geven. We hopen dit op een ander moment alsnog te kunnen doen. Omdat een deel van de activiteiten nog stilligt kunnen een deel van de huidige vrijwilligers nog niet ingezet worden. Ook hiervan hopen wij dat jullie snel weer ingezet kunnen worden voor het welzijn van onze ouderen.

We hebben veel ervaring opgedaan in de eerste coronagolf en hebben hier beleid op kunnen maken. Het basisuitgangspunt is dat de Meente open blijft voor de bewoners en dat bezoek mogelijk blijft, dit met inachtneming van de voorschriften. In de komende maanden zullen wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat u betrokken blijft bij de zorg voor uw naaste en dat iedereen zich welkom blijft voelen in de Meente, zeker nu de feestdagen aanstaande zijn.

Op basis van de huidige situatie zijn wij voorzichtig optimistisch maar wij moeten wel realistisch blijven en ook rekening houden met een scenario vergelijkbaar aan de situatie in het voorjaar. Op basis van de ervaringen van de eerste coronagolf weten wij dat het heel belangrijk is dat de zorgmedewerkers ten allen tijde beschikbaar blijven voor de zorgtaken. Bij  een grote uitbraak, bijvoorbeeld onder zorgpersoneel, zou een tekort aan zorgmedewerkers kunnen ontstaan en dan is er ondersteuning nodig. Om samen de best mogelijke zorg te blijven leveren aan onze bewoners en uw naaste kan het zijn dat wij – in een uiterst scenario – een beroep op u moeten doen voor een aantal taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij maaltijden, kleine huishoudelijke taken, aanwezigheid in de huiskamer of het doen van een spelletje. Zou u hierin een bijdrage willen leveren?

Vrijwilligers en eerste contactpersonen ontvangen binnenkort een brief waarin er meer uitleg wordt gegeven, wanneer u zich wilt opgeven of vragen heeft kunt u contact opnemen met het zorgloket van de Meente, bereikbaar via 038-3852710 of via mail: receptie.meente@ijsselheem.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500