Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Geef uw mening over huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst op: 1 december 2020

De gemeente Zwartewaterland wil inwoners laten meepraten over de huisvesting van arbeidsmigranten, daarvoor is een speciale klankbordgroep in het leven geroepen. Inwoners van de gemeente kunnen hier terecht met wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten. Deze worden vervolgens verwerkt in een visie die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente Zwartewaterland vroeg bewoners een tijdje geleden om te helpen bij het ontwikkelen van een visie voor goede en veilige huisvesting van onze arbeidsmigranten. Hierop kwamen veel reacties binnen. Inmiddels is er een klankbordgroep ingesteld die hierbij gaat helpen.

Het opstellen van die visie neemt een klein jaar in beslag. Eerder werd al besloten om speciale regelgeving op te stellen zodat huizen het komende jaar niet in een sneltreinvaart opgeknapt zouden worden voor huisvesting van migranten. Voorlopig is het in de gemeente niet toegestaan om meerdere huishoudens onder hetzelfde dak te vestigen of huizen te verbouwen zodat ze geschikt worden gemaakt voor kamerverhuur.

Brede vertegenwoordiging

In de klankbordgroep zitten bewoners uit Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis en vertegenwoordigers van huisvesters, uitzendbureaus, ondernemers en de gemeente Zwartewaterland. De klankbordgroep wil graag ideeën, vragen, wensen en op- en aanmerkingen horen met betrekking tot het goed en veilig huisvesten van arbeidsmigranten. Ook zouden zij graag met andere huisvesters en uitzendbureaus in contact komen om compleet beeld te krijgen van de arbeidsmigranten die hier wonen en/of werken.

Alle inwoners kunnen hiervoor terecht op arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. De gemeente (projectleider) zal zeer zorgvuldig omgaan met de informatie. De gemeente hoopt op een grote respons.

Breed draagvlak

De uitkomsten, wensen en ideeën die uit de klankbordgroep naar voren komen worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad van Zwartewaterland. De gemeente wil zo bereiken dat het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten breed draagvlak krijgt.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500