Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Subsidie beschikbaar voor projecten in derdewereldlanden

Geplaatst op: 7 december 2020

Stichting 2e/3e Wereldprojecten Zwartewaterland zoekt weer naar projecten die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vanaf deze week kunnen organisaties een beroep doen op de subsidiepot als ze in een tweede- of derdewereldland aan de slag gaan voor een betere leefomgeving.

Sinds 1994 zetten veel burgers en organisaties in de gemeente Zwartewaterland zich succesvol in voor projecten in 2e en 3e wereldlanden. Met de opbrengsten kan in deze landen in de primaire levensbehoeften van mensen worden voorzien en kunnen de leefomstandigheden en voorzieningen sterk worden verbeterd. “Het draagvlak voor deze projecten is in onze gemeente erg groot. De in eerdere perioden uitgevoerde projecten van “Waterpompen in Malawi” uit Hasselt, “Hope4Kids” uit Genemuiden en het huidige project “Otuke” uit Hasselt zijn daarvan een prachtig voorbeeld”, aldus Jan de Graaf namens de stichting.

Er kunnen de komende tijd weer aanvragen voor projecten worden ingediend voor een periode van vier maanden tot maximaal een jaar. Deze kunnen starten per 1 januari 2021. Per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente Zwartewaterland stelt hiervoor per jaar een subsidie van € 7.500,00 beschikbaar. Ook projecten die al eerder zijn aangemerkt kunnen deelnemen. Er moet daarbij in de betreffende 2e en/of 3e wereldlanden sprake zijn van een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden”, vult De Graaf aan.

Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website: www.2e3ewereldprojecten.nl. Aanvragen voor een project kunnen vanaf nu worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting 2e/3e Wereldprojecten Gemeente Zwartewaterland: liannesnijder@live.nl

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500