Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘2020 is een jaar waarin de Heere duidelijk spreekt’

Geplaatst op: 19 december 2020

Het was een bijzonder jaar voor iedereen. Maar kunnen we ook wat opsteken van zo’n pandemie? “Ja, dat zeker”, stelt ds. A. de Groot van de Hersteld Hervormde Kerk. Genemuiden Actueel bezocht hem voor een terug- en vooruitblik.

Dominee de Groot, bijna zeven jaar voorganger in de tapijtstad, woont nabij de Bethelkerk. Verwelkomend doet hij de deur van zijn pastorie open. “Ga zitten, wat te drinken?” Ook voor De Groot was 2020 bijzonder. “Een jaar waarin de Heere duidelijk spreekt. Niet alleen in Zijn Woord, maar ook in het virus. In de pandemie konden wij de hand van God zien”, zo stelt hij.

“We kunnen niet zeggen of dit eraan zat te komen. Maar ik zie wel dat er vandaag de dag in Nederland te veel wordt ingegaan tegen Gods Woord. Kijk eens om je heen wat hier allemaal wordt toegelaten op het gebied van euthanasie en abortus. Wij als mensen kunnen dat naar mijn idee niet zomaar straffeloos doen. Ik denk niet dat de Heere dit virus over ons laat komen om de mensen te verderven. In tegendeel, Hij wil ons terugbrengen naar Hem. Maar ik ben bang dat we er weinig van geleerd hebben”, merkt De Groot verontrustend op.

De voorganger vindt dat mensen weer té gemakkelijk de draad oppakken en alles zo snel mogelijk weer willen ombuigen naar de situatie van voor de crisis. “We laten God los. Hij is er op uit om ons met deze pandemie wakker te schudden.”

Het virus had het afgelopen jaar veel invloed op de wekelijkse kerkgang. Ondanks dat er een extra dienst werd gehouden op de zondag, konden niet alle 1300 leden iedere week een Eredienst bezoeken. Ondanks dat mensen nu konden proeven aan een soms kerkloze zondag, is hij niet bepaald bang voor grote leegloop: “Ik spreek ook veel jongeren die de erediensten echt missen en het stukje structuur op de zondag. En natuurlijk heb je mensen die al een beetje aan de rand van de kerkelijke gemeente zaten. Voor sommigen is dit dan helaas misschien het laatste zetje geweest.”

De Groot maakt zich drukker om het feit dat mensen ‘online-shoppen’ bij andere kerken: “Ik heb er geen moeite mee dat men op andere momenten een dienst volgt van een andere gemeente, maar doe dat dan doordeweeks. Blijf op zondag wel de diensten beluisteren van de kerk waar je bent aangesloten. Het is juist nu belangrijk dat je met de lokale gemeente blijft meeleven.”

Voor de predikant persoonlijk was het jaar ook zwaarder dan anders. Het feit dat hij soms drie keer op een dag moest preken vroeg meer energie. “Ja. De werkdruk lag en ligt zeker hoger en de situatie waarin we leven zorgde bij mij voor de nodige spanning. We hebben allemaal dat verlangen om met elkaar om te gaan zoals we dat eerst deden.” Over het vaccin dat staat te trappelen om toegediend te worden zegt de predikant: ‘Mijn vader zei: ‘Waarom zou je dat je kind laten toe dienen als God je een gezond kind gaf?’. Ik ben geen voorstander van vaccinatie, maar veroordeel de beslissing van een ander niet als men er wel voor kiest.”

De Hersteld Hervormde dominee hoopt dat Nederland in 2021 op de knieën gaat: “Ik ben wel eens bang als ik zie dat we zo weinig van deze pandemie leren. Hoe lang gaat dit nog goed? Ik hoop van harte dat we door Gods genade met elkaar onze zonden gaan inzien en de Heere er voor zorgt dat er een opwekking plaats zal vinden. We moeten als land én regering terugkeren naar de oude paden van het Woord. U en ik kunnen daaraan bijdragen door het Woord uit te dragen in deze wereld. Leer en leven is daarbij belangrijk.”

Gepubliceerd door Robert Jansema

7 thoughts on “‘2020 is een jaar waarin de Heere duidelijk spreekt’

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500