Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 april 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Hervormde scholen gaan nauwer en krachtiger samenwerken

Geplaatst op: 15 januari 2021

De drie Hervormde basisscholen in Genemuiden kiezen voor een nauwere onderlinge samenwerking. Uiteindelijk zal dat leiden tot een fusie tussen de Maarten Lutherschool en de Johannes Bogermanschool.

“De drie scholen zijn nu intergrale kindcentra. Dat wil zeggen dat we voor de drie scholen een peuterspeelzaal, kinderdagopvang, basisschool én buitenschoolse opvang hebben op de locatie Johannes Bogerman. Minister Slob zou dit komen openen, maar dat ging vanwege de corona-omstandigheden niet door”, vertelt Jan van der Poel, bestuursvoorzitter van stichting IJsselrijk, de overkoepelende organisatie waar de scholen onder vallen.

Afgelopen zomer kondigden de Maarten Lutherschool en de Johannes Bogermanschool aan, op den duur te gaan fuseren. “Sindsdien gingen er best wat geruchten door Genemuiden. De Maarten Lutherschool zou het financieel moeilijk hebben, aldus de praatjes in de wandelgangen. Dat is niet waar, de reden dat we in 2028 willen fuseren heeft te maken met een krimp van het aantal leerlingen. In Genemuiden worden simpelweg minder kinderen geboren dan de decennia hiervoor. Op de Bogemanschool zitten nu ongeveer 160 kinderen en op de Maarten Lutherschool zitten er 100. In 2028 gaan die scholen samen verder”, vertellen Gijs van den Brink en Marida de Leeuw, directeuren de Hervormde scholen.

“De Johannes Bogermanschool wordt over zes of zeven jaar grondig verbouwd. De Maarten Lutherschool komt dan in datzelfde gebouw en beide scholen gaan dan als één school verder onder een nieuwe naam. We werken nu al veel samen, daardoor kunnen we onze krachten bundelen. We hebben bewust gekozen om de Johannes Calvijnschool niet in die fusie mee te nemen. Die zitten al in een mooi en nieuw gebouw én we willen kleinschalig blijven. Een school tot 250 kinderen is prettig, dan ken je als directeur iedereen en blijft het goed aan te sturen”, aldus Gijs van den Brink. De drie scholen hebben een sterke band met de Hervormde Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk, al is de achterban breder dan deze twee kerkgenootschappen. “De scholen verschillen weinig van identiteit. Hier en daar gebruiken we wat andere methodes, maar alle drie werken we onder hetzelfde motto: ontdekken, leren en geloven”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500