Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente en ROVA doen proef om biodiversiteit te vergroten

Geplaatst op: 12 april 2021

Met de onthulling van een informatiebord markeerde wethouder Maarten Slingerland de start van een gezamenlijke proef van de gemeente Zwartewaterland en ROVA met anders maaien om de biodiversiteit te vergroten. 

“Om te zorgen dat insecten gedurende de seizoenen voldoende voedsel en schuilgelegenheid hebben, kiezen we heel bewust de tijden en locaties waarin we wel of niet maaien. Zo zorgen we dat altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor de insecten in de buurt. Samen met ROVA onderzoeken we de komende vijf jaar de effecten van dit aangepaste maaien op de biodiversiteit.” geeft wethouder Maarten Slingerland aan.

De gemeente en ROVA vinden een goede biodiversiteit belangrijk, in het bijzonder vanwege het belang voor insecten. Daarom onderzoeken de partijen in de praktijk hoe insecten nog beter geholpen kunnen worden. Komende vijf jaar maait ROVA op vier verschillende plekken in de kernen van de gemeente anders dan de bewoners tot nu toe gewend waren: op andere tijdstippen, minder vaak of juist in fasen. De partijen kijken elk jaar of met deze manier van maaien de biodiversiteit in Zwartewaterland verder kan worden vergroot. Om aan te geven dat het om een proef gaat, heeft de buitendienst afgelopen week op de proeflocaties borden geplaatst met uitleg over de proef. Wethouder Maarten Slingerland onthulde het bord aan de Koppel in Genemuiden.

Hoe werkt de proef?

Op vier locaties in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis gaat ROVA anders maaien dan gebruikelijk. “Dat doen we op verschillende manieren”, geeft Robert van Iersel, beleidsadviseur BBR, namens ROVA aan. “Soms wordt een bestaande berm verschraalt door in stroken en op afwisselende momenten te maaien. Het maaisel halen we vervolgens een paar dagen later weg, zodat het zaad de kans krijgt te verspreiden. Hierdoor krijgen speciale bloemen en planten beter de kans te groeien. Soms zaaien we een locatie helemaal opnieuw in met een kruidenmengsel. Op elke locatie kijken we drie keer per jaar welke kruiden aanwezig zijn en in welke mate deze bloeien. Op deze manier bepalen we de zogenaamde Nectar-index. Deze Nectar-index geeft aan hoeveel voedsel beschikbaar is voor de insecten.” De medewerkers van ROVA houden goed in de gaten of de kruiden niet overgroeid raken met grassen waardoor de locatie soortenarmer wordt, want dat zou ten kosten gaan van de biodiversiteit. Hiermee worden de effecten van het aangepast maaien op het insectenleven goed in beeld gebracht.

Meer informatie over de proef is te lezen op www.rova.nl/maaiproefzwartewaterland

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500