Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
18 augustus 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Inwoners maken zich zorgen om effecten van energie-opwekkers

Geplaatst op: 24 augustus 2021

Inwoners van Zwartewaterland vinden het opwekken van duurzame energie belangrijk, maar maken zich ook zorgen over de effecten van zonnevelden en windmolens. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente eerder dit jaar hield onder bewoners. “Daarom creëren we meer ruimte voor participatie, zodat we meer tijd hebben om tot een gedragen consensus te komen en het participatietraject goed te doorlopen”, aldus wethouder Harrie Rietman. 

 De vragenlijst die in april van dit jaar verspreid is onder de samenleving van Zwartewaterland is onderdeel van het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES). De vragenlijst ging niet over de vraag óf inwoners zon- en windenenergie willen, maar welke voorkeuren er zijn ten opzichte van zonnevelden of windturbines. In totaal hebben 424 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Met dit aantal respondenten kan met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,70% uitspraken worden gedaan over de populatie. Zo blijkt onder andere uit de resultaten de vragenlijst dat zo’n 75% procent van de respondenten de overgang naar duurzame energie belangrijk vindt. Ook vindt bijna 75% het zeer belangrijk dat de gemeenschap zeggenschap heeft over toekomstige energieprojecten. Daarnaast blijkt dat er weinig kennis is over hoeveel duurzame energie er opgewekt moet worden in Zwartewaterland. En ziet een kleine meerderheid van zo’n 54% procent graag de energiemix anders samengesteld. De volledige resultaten van de vragenlijst zijn te bekijken op de website van gemeente Zwartewaterland www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat.

Meer ruimte voor participatie
De eerste ronde van participatietraject in het kader van de energietransitie is afgerond. Wethouder Harrie Rietman: “We hebben al veel waardevolle informatie opgehaald via de vragenlijst, verschillende DuurzaamheidsTafels en informatiebijeenkomst. We merken dat inwoners betrokken zijn, actief meedenken en behoefte hebben om van gedachten te wisselen met elkaar én ons als gemeente. We nemen meer tijd voor het participatietraject en hebben de planning iets opgerekt. Zo hopen we als gemeente om tot een gedragen visie te komen en beter invulling te geven aan het participatietraject met onze inwoners en belanghebbenden. In de maand september gaan we de samenleving weer raadplegen met behulp van de DuurzaamheidsTafels.”

Tweede ronde DuurzaamheidsTafels
In de maand september organiseert de gemeente Zwartewaterland een tweede ronde DuurzaamheidsTafels. Tijdens deze tafels is er onder andere aandacht voor de zoekgebieden en ruimtelijke randvoorwaarden en lokaal eigendom. Alle informatie die de gemeente heeft opgehaald wordt verwerkt in de totaalvisie, in het kader van de Regionale Energiestrategie, die dit najaar wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad van Zwartewaterland. Inwoners en ondernemers kunnen zich aanmelden voor de tweede ronde van de DuurzaamheidsTafels door een e-mail te sturen duurzaam@zwartewaterland.nl of bellen met T 14 038.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500