Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
7 juni 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Deel jongeren komt terug bij voldoende woningaanbod’

Geplaatst op: 17 september 2021

Jongeren die de afgelopen jaren naar elders verhuisden vinden Zwartewaterland een prettige en veilige woonomgeving, zo blijkt uit een enquête over de verhuismotieven van jongeren tussen 18 en 30 jaar. “Dit biedt mogelijkheden om in de toekomst meer jongeren in Zwartewaterland te behouden”, zo zei wethouder Gerrit Knol afgelopen vrijdag, nog voor zijn fietsongeval in Limburg.

Van de vertrokken jongeren overweegt ruim de helft op termijn terug te keren naar de gemeente Zwartewaterland. In absolute aantallen gaat het om ongeveer 850 jongeren. Wel geeft 32% van deze groep aan alleen terug te willen keren onder voorwaarden. De voorwaarden hebben vooral betrekking op het aanbod van woningen: betaalbare koop- en huurwoningen voor starters. Een passend woningaanbod is wat jongeren het meeste missen in de gemeente Zwartewaterland.

Veel jongeren vertrekken voor werk of studie naar de stad. Dat is in heel Nederland zo. Ook in Zwartewaterland, zo concluderen de onderzoekers. Tussen 2010 en 2020 verhuisden er 753 jongeren meer naar elders dan er hier kwamen wonen. Veel verhuizingen zijn niet beïnvloedbaar. 41 procent is dat wel. “Over het algemeen denken jongeren positief over de gemeente Zwartewaterland. Zo vinden veel jongeren de gemeente een prettige en veilige woonomgeving, dat de gemeente een prettig imago heeft en goed bereikbaar is’’, zo schrijft onderzoeksbureau Atrivé in het rapport.

De uitkomsten van het onderzoek bieden goede mogelijkheden om meer jongeren voor Zwartewaterland te behouden, vindt Knol. “Jongeren zijn belangrijk voor iedere samenleving. Ze brengen levendigheid en zijn de toekomst van onze gemeenschap. De dragers van de voorzieningen op de lange termijn. En zeg nou zelf: zonder jongeren is het toch ook gewoon minder leuk?”

De gemeente heeft een aantal knoppen om aan te draaien, zo schrijven de onderzoekers. Met de bestaande Starterslening, die uitkomst beidt wanneer starters de financiering van een woning niet helemaal rond krijgen, is de gemeente op de goede weg. “Daar gaan we dus mee door”, zegt Knol. “Want ook dit jaar zien we weer dat hier veel behoefte aan is onder jonge starters.”

Ook gaat de gemeente de uitkomsten van het rapport bespreken met Wetland Wonen en ontwikkelaars. Knol: “Zo willen we zorgen voor voldoende en passend woningaanbod voor jongeren.”

De gemeente gaat ook de mogelijkheid onderzoeken om woningen met KoopGarant te laten ontwikkelen. Met koopgarant koop je de woning voor minder dan marktwaarde van een corporatie of ontwikkelaar. Wanneer je de woning weer wilt verkopen, koopt de corporatie of ontwikkelaar deze binnen drie maanden weer van je terug.

Verder wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen door meer levensloopbestendige woningen voor senioren te bouwen. Hiermee komen eengezinswoningen vrij voor starters.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500