Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Stichting Herdenking Joods Leven stuurt brief naar Kamerfracties

Geplaatst op: 23 september 2021

Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland heeft een brief gestuurd naar alle fracties van de Tweede Kamer. De stichting, onder leiding van voorzitter Barend Vinke, wil de politiek er op wijzen dat de vergelijkingen tussen de holocaust en de Covid-maatregelen uiterst onacceptabel zijn.

Lees hieronder de brief die vanuit Zwartewaterland is verzonden naar de Haagse fracties.

Aan alle fracties van de Tweede Kamer,

In navolging van de vijf Joodse organisaties t.w. het Nederlands Auschwitz Comité, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het Centraal Joods Overleg, het Nationaal Holocaustmuseum en het Nieuw Israëlitisch Weekblad, willen ook wij – de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland – ons krachtig uitspreken tegen vergelijkingen met de situatie rond Covid-19 en de Holocaust. Wij hebben met afschuw kennis genomen van de vergelijkingen die op straat en op sociale media worden gemaakt met de Holocaust. Ook door volksvertegenwoordigers in het parlement worden dergelijke vergelijkingen gemaakt, die in onze ogen volstrekt onverteerbaar zijn.

Het is niet alleen uiterst kwetsend, maar ook onacceptabel dat in demonstraties tegen de coronamaatregelen “mensen die in alle vrijheid een keuze maken zich niet te laten vaccineren, worden vergeleken met bevolkingsgroepen die destijds helemaal geen keuze hadden, mensen die enkel en alleen werden vermoord om wie ze waren”, zoals gesteld in de brief van de vijf Joodse organisaties. Elke vergelijking, met wat wij de grootste schandvlek in de geschiedenis van de mensheid zouden willen noemen, met de omstandigheden (de coronacrisis) waarin wij ons nu bevinden gaat volledig mank. Het is uitermate schrijnend te moeten vaststellen dat niet alleen op straat – demonstranten met de gele Jodenster – maar ook in ons parlement door leden van de Tweede Kamer misplaatste vergelijkingen worden gemaakt met de situatie van toen en nu.

U zult begrijpen dat wij derhalve de oproep aan u van de vijf genoemde Joodse organisaties om zich hiertegen te keren door onze stichting van harte wordt ondersteund. Dat geldt ook voor de volledige inhoud van de brief die aan u is gericht. Net als de ondertekenaars willen ook wij wijzen op de voorbeeldfunctie die u heeft als volksvertegenwoordiger en in dat verband verzoeken wij u eveneens met klem uw verantwoordelijkheid te nemen.

Hoogachtend,

namens de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland,

Barend Vinke (voorzitter)

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500