Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ramshoorn klinkt als startsein Infocentrum Joods leven

Geplaatst op: 4 november 2021

Tekst en foto's Klaas Jansen/Hasselt Actueel

Opperrabijn Binyomin Jacobs blies woensdagavond op de ramshoorn in het Oude Stadhuis in Hasselt. Het klonk als startsein voor de oprichting Infocentrum Joods leven in Zwartewaterland en de provincie. Het blazen op deze hoorn komt voor in de Bijbel en staat symbool voor ‘wordt wakker’. Die oproep is in lijn met het motief voor de oprichting van het Infocentrum om antisemitisme tegen te gaan.

Zo’n twintig bezoekers waren bij de startbijeenkomst in de bovenzaal. “Vanuit de al bestaande Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland (HJLZ) is het initiatief genomen om een dergelijk centrum in de benen te helpen”, geeft Roel Kleine aan van HJLZ.

“Daarvoor is een werkgroep geformeerd, die zich bezig gaat houden met de voorbereidingen. Voor dit project, waarbij ook aandacht is voor het groeiende antisemitisme, denken wij 3 tot 5 jaar nodig te hebben. Voor de vestiging van deze permanente expositie hebben wij het oog laten vallen op het Oude Stadhuis in Hasselt. Het is een uitermate geschikte locatie voor dit infocentrum. De gemeente onderzoekt of hier mogelijkheden voor bestaan. Wij gaan er wel voor.”

Voor de pauze vertelde Willem van Norel over zijn opgedane ervaringen bij de realisatie van het Joods Historisch Museum in Elburg. Als leraar geschiedenis gaf hij het belang aan om het onderwijs bij dit onderwerp te betrekken. “Kennis over het Jodendom gaat antisemitisme tegen en is de sleutel voor een betere maatschappij.” Hij gaf diverse tips over hoe in de aanloop- en uitvoeringsfase te werk te gaan en welke doelgroepen van belang zijn.

Na de pauze was het woord aan opperrabbijn Binyomin Jacobs over het hedendaags antisemitisme. Zijn eerste woorden waren: “Antisemitisme is nooit weggeweest en is van alle tijden. Door de politie wordt mij geadviseerd om niet met het openbaar vervoer te reizen: te riskant. Het is een virus dat blijft, muteert maar onuitroeibaar is. Dit betekent niet dat wij mogen opgeven om Jodenhaat te bestrijden. Er bestaat geen medicijn tegen, maar we kunnen wel regelmatig een paracetamolletje nemen. Educatie is hierbij van groot belang en het opzetten van een infocentrum Joods leven in Zwartewaterland ondersteun ik dan ook van harte. In de Tweede Wereldoorlog was vijf procent van de bevolking goed en vijf procent slecht en negentig procent liet de Jodenvervolging gebeuren en keek weg.’

Ondanks het zware onderwerp was er in de toespraak van Joodse geestelijke ook ruimte voor Joodse humor. Zoals Moos die in de oorlog een SS-krant las en geen Joodse krant. “Omdat hij in een Joodse krant leest dat men vindt dat we vuile Joden en slecht zijn. In de SS-krant juist staat te lezen dat we invloedrijke mensen zijn met macht en geld. Humor om te overleven.”

Jacobs gaf diverse voorbeelden waarin Israël en het Jodendom in een slecht daglicht worden gesteld en concludeert dat Jodenvervolging ‘zo maar weer kan gebeuren’. Hij geeft regelmatig voorlichting over het Jodendom op scholen. Maar niet op alle scholen is hij welkom. Ook het bezoeken van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met leiders van andere religies werd om veiligheidsredenen niet toegestaan. “Dit geeft het grote belang van meer communicatie aan, onder meer door infocentra.”

Met het blazen op de ramshoorn gaf hij tot slot het officiële startsein voor de oprichting van een Infocentrum Joods leven in Zwartewaterland. Een grote jarenlange uitdaging voor de werkgroep.

Gepubliceerd door Bas Jansen
Van Dijk Containers 500