Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Subsidie voor sanering geschakelde asbestleidaken

Geplaatst op: 3 januari 2022

Particuliere eigenaren die hun geschakelde asbestleidaken willen saneren, kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een nieuwe subsidie. Met deze subsidie komt de provincie Overijssel deze dakeigenaren tegemoet in de kosten van deze kostbare sanering.

Individuele sanering van geschakelde asbestleidaken van woningen of gebouwen die qua dakconstructie een bouwkundige eenheid vormen is praktisch onuitvoerbaar. Ook kan een sanering vaak niet uitgevoerd worden zonder het onderliggende dakbeschot mee te nemen. Dit maakt dat deze vorm van asbestsanering veel kostbaarder is dan de verwijdering van bijvoorbeeld alleen asbestgolfplaten.

De provincie heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Zolang er budget is, kan iedere particuliere eigenaar van een deel van het geschakelde asbestleidak deze subsidie aanvragen.

De belangrijkste voorwaarden zijn: Het asbestdak ligt in Overijssel, het verwijderen en afvoeren van het asbestleidak wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en met de vervanging van het geschakelde asbestleidak mag nog niet zijn gestart op de datum van de aanvraag van de subsidie. Sluit het asbestleidak aan op asbesthoudende gevelbeplating, dan valt dat ook onder de subsidieregeling.

De hoogte van de subsidie is € 75,- per m2 verwijderd geschakeld asbestleidak. Kosten van adviseurs kunnen hier onderdeel van zijn. Een particuliere eigenaar van een asbestleidak kan éénmaal de subsidie aanvragen tot 1 december 2023 of tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt.

Klik hier voor meer informatie.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500