Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
4 oktober 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kritiek op plan stalen damwanden in Zwarte Water 

Geplaatst op: 15 januari 2022

Watersporters en vogelbeschermers hebben zware kritiek op de stalen damwanden die Rijkswaterstaat wil plaatsen langs oevers in het Zwarte Water. Dat meldt Rivierverhalen.nl.

Rijkswaterstaat is van plan om op vijf plekken in de oevers stalen damwanden te slaan tussen Hasselt en Genemuiden. De damwanden moeten zorgen voor luwte in de oevers waar vissen kunnen paaien en opgroeien. Deze maatregelen voor natuurherstel zijn onderdeel van de Kaderrichtlijn Water, een Europese regeling die Nederland verplicht om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Landschapsecoloog Albert Corporaal uit Hasselt vreest dat de damwanden het leefgebied van de grote karekiet aantasten, vertelt hij op Rivierverhalen. De grote karekiet is een zeldzame rietvogel. Het Zwarte Water is bestempeld tot kansrijk broedgebied voor deze vogelsoort. Met de komst van de stalen damwanden zullen rietoevers veranderen in moeras, voorziet Corporaal. Hij vindt Vogelbescherming Nederland aan zijn zijde. Vogelbescherming Nederland maakt zich zorgen over de natuurmaatregelen voor vissen, die ten koste kunnen gaan van vogels.

Het Watersportverbond is ook tegen de plaatsing van stalen damwanden. De damwanden zijn bedoeld om de golfslag op de oevers af te remmen, maar stimuleren juist de golfslag op het open water. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren voor watersporters, stelt het Watersportverbond.

Lees meer.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500