Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

CU maakt ‘Toer de Boer’

Geplaatst op: 5 februari 2022

Een delegatie van ChristenUnie kandidaten legde zaterdag de zogeheten ‘Tour de Boer’ af. De tour ging langs zeven verschillende boeren in Zwartewaterland, die elk op hun eigen manier een agrarische onderneming runnen. Tijdens de bezoeken vonden er waardevolle gesprekken plaats met de agrarische ondernemers, die de komende jaren met veel veranderingen geconfronteerd zullen worden.

Bernhard Aalbers: “We bezochten meerdere agrariërs in onder andere Genne, Mastenbroek, Zwartsluis en Kamperzeedijk, elk met hun eigen verhaal en plan voor de toekomst”. Tijdens de bezoeken gingen de kandidaten in gesprek met de agrariërs en kwamen de verschillende knelpunten en uitdagingen aan de orde. Helderheid in toekomstige regelgeving is essentieel voor ondernemers om stappen te kunnen zetten. Veehouder Willem Pelleboer: “Tijdens een voetbalwedstrijd verander je de regels ook niet, die moeten vooraf helder zijn”.

Tamme Spoelstra: “De komende jaren staat veel te gebeuren in het landelijk gebied van Zwartewaterland; van het bouwen van windmolens tot de ontwikkeling van natuur en het aanpassen van de omgeving op klimaatverandering. Zeker ook in onze gemeente met veengrond en Natura2000 gebieden komt er veel op onze agrarisch ondernemers af. Juist daarom is het zo waardevol om met hen in gesprek te gaan over hun visie en toekomstverwachting.”

Meerdere agrarisch ondernemers gaven aan dat in omliggende gemeenten veel erfmolens geplaatst worden. Zwartewaterland is nog niet zover. Hier ligt nog huiswerk om met beleid te komen.

CU Zwartewaterland vind het belangrijk om samen met boeren en alle bewoners van het landelijk gebied de toekomst vorm te geven. Dat lukt alleen door open het gesprek met elkaar aan te gaan en elkaars beweegredenen te ontdekken. “We mogen in dat opzicht terugkijken op een bijzonder waardevolle én gezellige ochtend, waarin we elkaar op vele fronten mochten vinden!”, sluit Alberdine Kijk in de Vegte enthousiast af.

 

 

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500