Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
30 november 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wat als de ChristenUnie het voor het zeggen heeft?

Geplaatst op: 12 februari 2022

(door Erik Driessen) Zwartewaterlanders kleuren half maart een vakje rood achter een van de zes politieke partijen. In de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen presenteren de partijen hun verkiezingsprogramma. Deze site scant die op zoek naar opvallende plannen en voorstellen. Vandaag ‘Van ik naar wij’ van de ChristenUnie, de partij die bij de vorige verkiezingen als grootste uit de strijd kwam.

Daarmee kreeg lijsttrekker Tamme Spoelstra ook meteen een leidinggevende taak toegeschoven bij de coalitiebesprekingen. Een tikkie verrassend viel de keuze daarbij naast de SGP op nieuwkomer BGZ die net als de ChristenUnie als winnaar uit de verkiezingen kwam. Halverwege de periode zegden wethouders Gerrit Knol (ChristenUnie) en Maarten Slingerland (SGP) echter het vertrouwen op in collega Albert Coster, waarna een weinig verheffende periode in de geschiedenis van de Zwartewaterlandse politiek aanbrak. Na het toetreden van de PvdA keerde de rust uiteindelijk weer terug.

De ChristenUnie gaat de verkiezingen in met een verjongde lijst. Spoelstra, Marc Ooms en Jan de Velde gaan nog een ronde door en krijgen daarbij, voor zover de kiezer daaraan behoefte heeft, gezelschap van Alberdine Kijk in de Vegte en Bernhard Aalbers. Mochten Zwartewaterlanders inderdaad weer veel vakjes achter de ChristenUnie rood kleuren, dan zorgen ze daarmee indirect dat Jan van der Poel de nieuwe wethouder wordt. De partij ziet in de brandweercommandant uit Hasselt de opvolger van de vertrekkende Gerrit Knol.

Met de slogan ‘Van ik naar wij’ valt de ChristenUnie een beetje terug op de lessen van de coronapandemie. “De samenleving is op de proef gesteld, het sociale leven staat onder druk. Gelukkig hebben we gezien dat Zwartewaterlanders oog voor elkaar hebben”, schrijft de partij in het verkiezingsprogramma dat naar eigen zeggen een ‘programma van hoop’ is. Dat moet zorgen voor een samenleving waarin iedereen meedoet. “De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. We laten ons inspireren door de bijbel”, klinkt de handreiking.

De partij heeft het programma opgedeeld in zeven kernpunten, waarvan naast zorg voor elkaar ook duurzaamheid, veiligheid, recreatie en sport en een ‘rijke cultuur’ onderdeel uitmaken. De ChristenUnie pleit voor de invoering van het IJslands model. Veel beweging, uitdaging en activiteiten moeten ertoe leiden dat jongeren zoveel mogelijk van de drank en drugs afblijven. De aanpak leidde op het vulkanische eiland tot succes. Waar het land eerst tot de grootgebruikers van de genotsmiddelen behoorde, is die situatie sterk verbeterd.

De ChristenUnie wil, zoals het programma al aankondigt, veel aandacht voor elkaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen moet presenteren, dat uitgeprocedeerde asielzoekers minimaal ‘bed en brood’ aangeboden krijgen en dat alle 75-plussers een gemeentelijk huisbezoek krijgen. Op die manier wil de ChristenUnie eenzaamheid onder de senioren voorkomen.

Zoals alle partijen zoekt de ChristenUnie een oplossing voor de krappen woningmarkt. Wellicht biedt ‘duokoop of duowonen’ daarvoor de oplossing. Bij dat laatste delen jongeren en ouderen een (te) grote woning. De partij laat zich verder graag inspireren door de Knarrenhofjes en pleit sowieso voor een woonverplichting bij de aankoop van een woning. Ook wil de ChristenUnie een deel van vrijkomende woningen reserveren voor starters. ChristenUnie ziet verder kansen voor nieuwe woningen door het verplaatsen van de huidige voetbalvelden.

Opvallend is de gedachte aan sportvoorzieningen op industrieterreinen. Tussen het werken door moet er ruimte zijn voor beweging, vindt de partij. Die wil ook meer fietspaden en die moeten dan goed herkenbaar zijn aan de rode kleur van het asfalt. Wellicht gaan alle raadsleden daar minimaal een keer per jaar overheen: de ChristenUnie wil namelijk een toegankelijkheidswandeling maken, waarbij de deelnemers ervaren hoe slechtzienden door de gemeente moeten bewegen.

In het programma besteedt de ChristenUnie veel aandacht aan duurzaamheid. Een plan dat het milieu wellicht kan sparen is het opzetten van een bezorgservice, denkt de partij. Ondernemers uit Zwartewaterland zouden die samen op poten kunnen zetten. Die dienstverlening zorgt uiteindelijk voor minder verkeersbewegingen. ChristenUnie ziet sowieso wat minder ‘blik’ in de kernen. Bij nieuwbouw moeten de parkeerplaatsen zoveel mogelijk aan de rand van de wijken komen, zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Hopelijk struikelen ze dan niet over de kabels tussen de elektrische auto’s en de woningen, waarnaar de partij graag een onderzoek ziet.

ChristenUnie is voorstander van gezond eten. Daar past alcohol in sportkantines niet bij. Liever ziet de partij bomen in het straatbeeld met daarin de nodige vruchten die ‘voedsel jutten’ mogelijk maken. Vooraleerst is het afwachten of Zwartewaterland het water in de mond krijgt van het verkiezingsprogramma. Met een behoorlijke achterban in alle drie kernen van Zwartewaterland is daarvoor in ieder geval het belangrijkste ingrediënt aanwezig.

Lees ook onze eerdere overzichten van de PvdA en de SGP.

Gepubliceerd door Bas Jansen
Van Dijk Containers 500