Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Fysieke aanwezigheid in de eredienst is opdracht van de Heere’

Geplaatst op: 25 februari 2022

Wat er vanaf dit weekend anders uit gaat zien, zijn de zondagse erediensten in de Genemuider kerken. De afgelopen maanden besloten kerkgenootschappen in de stad om per dienst een maximumaantal kerkgangers toe te laten. Het overige deel van de gemeente kon via internet de dienst vanuit de woonkamer meebeleven. Komende zondag hopen de kerkenraden hun gemeente weer in zijn geheel te verwelkomen en daar is ook dominee A. de Groot van de Hersteld Hervormde Gemeente dankbaar voor.

Wat is de meerwaarde van als één gemeente naar de kerk gaan? In plaats van in verschillende groepen? 

De fysieke aanwezigheid in de diensten des Woord is in de eerste plaats een opdracht van de Heere. (vgl. Hebr. 10: 25). Daarnaast moeten we zeggen dat in de bijeenkomst, als het goed is, het (geestelijk) één zijn onder het Woord (meer) ervaren mag worden. Laten we daarbij niet vergeten dat de ware gemeenschap met Christus en Zijn Kerk het werk is van de Heilige Geest.  Als derde, dat is meer praktisch van aard, thuis met een gezin de diensten volgen valt niet altijd mee. Een stukje regel is weg en je mist ook de gemeentezang omdat je er zelf daadwerkelijk niet aan kan bijdragen. Het kan namelijk lastig zijn om thuis de maat te houden.

Verwacht u dezelfde opkomsten tijdens de eredienst als voor de pandemie?

In het begin zullen er mensen zijn die voorzichtig zullen zijn, wat wel begrijpelijk is. Als het goed is hebben we de vermaning van de Heere gehoord en dat wil zeggen dat we zelfs trouwer op zullen komen. Zelf verwacht ik dat wel. Maar natuurlijk is er meer nodig dan trouw(er) opkomen.

Komen de kerken in Nederland ongeschonden uit de pandemie?

Het is maar wat je onder ‘ongeschonden’ verstaat. Het kan zijn dat de Heere juist op deze manier schiftend bezig is geweest. Dat is aangrijpend als je al ‘randkerkelijk’ was, je nu bijvoorbeeld helemaal niet meer of nog minder komt. Tegelijk blijft het zo dat je nooit de schuld bij een ander de of zelfs bij de Ander kunt neerleggen als iemand deze weg gaat. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Zijn er gebruiken ingesteld in de HHK tijdens de crisis die blijvend zullen zijn? Bijvoorbeeld digitale collecte of beelduitzending?

Ik vermoed van wel. Natuurlijk bestond de mogelijkheid al wel om digitaal geld over te maken. Die mogelijkheid is wat ‘geprofessionaliseerd’. Wat betreft het beeld ben ik wat voorzichtiger mee. Voorlopig nog wel omdat we niet weten of we weer met beperkingen te maken krijgen.

Heeft u tot slot nog een boodschap voor de lezers?

Wat wel gezegd moet worden is dat we ons, als land en volk en dus ook als kerken, door de oproep van de Heere in alles wat Hij tot ons heeft gezonden vanwege onze zonden, hebben te vernederen onder Zijn krachtige hand, dan Zal Hij ook verhogen op Zijn tijd. (vgl. 1 Petr. 5: 6).

Helaas lijkt het erop dat wij als land en volk en kerken niet willen leren. Lijkt niet alles weer door te gaan in de zonden ook van eigenwillige godsdienst en ongerechtigheid? Nog roept de Heere opnieuw door de dingen die er op dit moment in de wereld gebeuren. Wie had dit kunnen denken dat er na 1945 nog bommen en raketten gebruikt zullen worden tegen een Europees land. O, laten we terugkeren tot de Heere en Hij zal ons tot Zijn eer genezen. Vergeet daarbij niet dat dit alleen kan om Christus’ wil. Laten we ons daarom verootmoedigen voor Hem.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500