Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
3 oktober 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

CU bezoekt een bijzonder wooninitiatief in Genemuiden

Geplaatst op: 26 februari 2022

De ChristenUnie bracht een bezoek aan een bijzonder wooninitiatief in Genemuiden. Alberdine Kijk in de Vegte en Jan de Velde gingen in gesprek met Wout van Olst. Wout is in 2018 samen met andere ouderparen gestart om te komen tot een woonvorm met begeleiding in Genemuiden, specifiek voor (jong)volwassenen met een beperking in het autistisch spectrum of niet aangeboren hersenletsel (nah), op te zetten vanuit christelijke identiteit.

Met de hulp en expertise van externe partijen konden verdere stappen worden gezet, maar helaas gooide corona ook hier roet in het eten, waardoor vertraging ontstond. Nadat een plaatselijk bouwbedrijf de helpende hand reikte kwam alles in een wonderlijke stroomversnelling. Het nieuwe plan voorziet in drie wooninitiatieven, want inmiddels wordt er samengewerkt met twee andere initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat deze drie groepen afzonderlijk van elkaar gehuisvest worden, maar “ondanks de verschillen zoeken we de samenwerking en proberen we elkaar zo mogelijk te versterken”, aldus Wout.

Hij vertelt dat voor de financiële haalbaarheid in de plannen voor zijn groep is uitgegaan van een minimum aantal van 16 bewoners en dat er nog ruimte is voor aanmelding. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend en een principeverzoek ingediend bij de gemeente Zwartewaterland. Het college van B&W zal hierover zeer binnenkort een besluit nemen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500