Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
12 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

De waarde van toekomstgericht samenleven

Geplaatst op: 15 maart 2022

(Adv.) De campagnes zijn bijna ten einde, nu is het uw kans om uw stem te geven op een partij of kandidaat van uw keuze. Het CDA wil, zoals de titel van ons verkiezingsprogramma luidt, SAMEN VOORUIT. Samen met inwoners door meer inspraak over wat er in jou buurt gebeurt. En vooruit, door de toekomst positief tegemoet te treden maar tegelijk wel stappen te zetten om te behouden wat goed is, maar te verbeteren wat noodzakelijk is.

Het CDA is een christelijke middenpartij, die verbindingen probeert te leggen tussen links en rechts, behoudend en vooruitstrevend. Geen enkele partij heeft de volledige waarheid in pacht, maar door (politiek) samen te werken komen de beste waarden boven tafel. Wij doen dit vanuit onze kernwaarden ‘recht doen’, ‘omzien naar elkaar’, ‘eigen en gespreide verantwoordelijkheid’ en ‘doorgeven wat van waarde is’.

Bouwen en woningmarkt
Als we klaar willen zijn voor de toekomst betekent dat, dat we het woningtekort moeten aanpakken. De eerste stap ligt daarbij bij de gemeente door nieuwe ontwikkelruimte aan te bieden en regie te nemen. De gemeente is aan zet, en daar zijn wij ons als CDA bewust van. Het bouwen van huizen duurt lang en kan door vele regels en procedures niet altijd doorgang vinden. Dus aan de slag: schop in de grond! Alleen door voldoende aanbod kan er verlichting komen op de overspannen woningmarkt.

Daarnaast moeten er duidelijke afspraken met projectontwikkelaars gemaakt worden over het aanbod van de juiste woningen. In vrijwel alle categorieën; starters, ouderen, doorstromers zijn tekorten. Hier moeten niet projectontwikkelaars de keuze maken, maar moet de vraag en behoefte van de inwoners leidend zijn. Daarnaast moet er ook bij projecten van externe ontwikkelaars de mogelijkheid zijn voor het bouwen van sociale huurwoningen. Ook in woningbouw moet niet het grote geld leidend zijn, maar de winst voor de samenleving centraal staan.

Zorg en vrijwilligerswerk
De gemeente moet klaar staan als een inwoner het zelf niet meer red en familie of vrienden niet overal kunnen ondersteunen. Als het gaat om fysieke/mentale problemen, om financiële zorgen of om eenzaamheid en zingeving, vindt het CDA dat de gemeente een vangnet dient te zijn om inwoners op te vangen als het niet meer gaat. Dan is zorg terecht en moet de gemeente klaar staan. Preventie is daarbij de sleutel om de zorg betaalbaar te houden: Voorkom zware zorg, door inwoners in staat te stellen om in een vroeg stadium hulp te bieden.

De corona-tijd heeft veel verenigingen en stichtingen in problemen gebracht. Ledenaantallen zijn gedaald en daarmee komen ook de aantallen vrijwilligers onder druk te staan. Het wordt steeds moeilijker om samen met elkaar te blijven bewegen en te genieten van cultuur. Het CDA wil een nieuwe impuls geven aan het vrijwilligerswerk door het aanbieden van cursussen en trainingen die het vrijwilligerswerk toekomstbestendig maken. Maar het CDA wil vooral inwoners en jongeren laten zien hoe mooi en waardevol het is om je belangeloos in te zetten voor de samenleving. Juist verenigingen en stichtingen zijn sociale netwerken die waardevol zijn. Samen sporten, samen de jeugd ondersteunen, maar ook samen met vrienden de ‘derde helft’ beleven. Dát is wat van waarde is in onze gemeente.

Buitengebied
Agrariërs maken zich grote zorgen over wat er allemaal op hen af komt. Het CDA ziet dit maar al te goed: Energiemaatregelen, stikstok, gebiedsgerichte aanpak, noem maar op. Wat het CDA betreft is de agrariër niet het probleem, maar een deel van de oplossing. We krijgen regelmatig van agrariërs te horen dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. Wat is het perspectief? Die vraag komt niet alleen doordat veel plannen nog niet definitief zijn maar ook door dat de communicatie, als die er al is, niet altijd duidelijk is. Het CDA wil dat de gemeente de regie in de communicatie neemt en agrariërs persoonlijk begeleid. Door persoonlijk contact kunnen we voorkomen dat agrariërs overlopen worden door regelgeving of aanpassing na aanpassing moeten doorvoeren. Samen met agrariërs wil het CDA een toekomstvisie opstellen waarbij voor de lange termijn duidelijk is wat de kansen en belemmeringen voor de agrariërs zijn, zodat er daadwerkelijk een perspectief komt en we samen ons prachtige buitengebied versterken.

Voor het CDA zijn de inwoners die zich inzetten voor de toekomst van de samenleving een onschatbare waarde van onze gemeenschap. Het CDA is trots op inwoners die niet uit eigenbelang maar zich juist belangeloos inzetten voor een ander of de samenleving!

Wilt u in enkele minuten lezen wat de kernwaarden van het CDA zijn en waar het CDA, ook na de verkiezingen, zich voor inzet? Lees de samenvatting van ons verkiezingsprogramma op www.cda-zwartewaterland.nl.

Kunt u zich vinden onze standpunten en kernwaarden, stem dan 16 maart CDA.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500