Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Franse jeugd maakt kennis met De Wieden

Geplaatst op: 22 maart 2022

Het zit erop! Knuffels, omhelzingen. Een boks of hand, maar ook tranen op de laatste avond van de uitwisseling met College Jean Moulin 36 uit Saint Gaultier. De succesvolle week met prachtig weer werd feestelijk afgesloten met bowlen en een buffet in Hotel Zwartewater. Deze groep van 28 Franse jongeren heeft vier dagen intensief kennisgemaakt met de gebieden van Natura 2000 rond Zwartsluis. In juni brengen leerlingen van het Agnieten College in Saint Gaultier een tegenbezoek. De uitwisseling vindt plaats onder de vlag van het Erasmus + project Natura 2000.

De leerlingen werkten van 14 tot en met 17 maart nauw samen aan het Erasmus+ project Natura 2000. Door de coronapandemie was het de afgelopen jaren niet mogelijk om te reizen en hadden de leerlingen slechts digitaal contact. Een jaar later dan gepland kon het project eindelijk beginnen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van de eigen omgeving. Er moet een goede balans tussen ecologie en economie worden gevonden. Zowel het Agnieten College Zwartsluis als de Franse partnerscholen liggen in de nabijheid van deze gebieden. Een goed onderwerp om in het kader van wereldburgerschap en internationalisering mee aan de slag te gaan.

Vanaf maandag verbleven 28 Franse jongeren en hun begeleiders op de zeilschepen De Onderneming en De Sterrewind in de haven van Zwartsluis. Vanaf hier was het slechts enkele minuten lopen naar het Agnieten College waar iedere dag het programma begon.

Verschillende Natura 2000-gebieden in de omgeving van de school kregen bezoek. Zo ging de groep naar De Veldschuur in Rouveen om het gebied De Oldematen te bestuderen en grondboringen te doen. De fietstocht door het Zwartwaterklooster en over de dijk bij de uiterwaarden van het Zwartewater was voor sommige Franse leerlingen – die niet gewend waren aan het fietsen – een hele uitdaging. Ook op het programma stond een zeiltocht over het Zwartemeer en konden de leerlingen de verschillende Natura 2000-gebieden bewonderen vanuit de watertoren in Sint-Jansklooster. Het laarzenpad in de Wieden met de verschillende trekpontjes was een andere belevenis.

Natuur, water en landschap zijn belangrijk voor een goed klimaat ten behoeve van wonen, werken en recreëren – maar zonder een sterke economie kan dat niet. De balans tussen natuur en economie is dus erg belangrijk. Om de leerlingen hier bewust van te maken, werd in de biologische boerderij Weidevol uitleg gegeven over het stikstofbeleid. Wethouder Rietman besprak een aantal lastige dilemma’s rondom dit thema en liet de leerlingen moeilijke keuzes maken. Kies je voor de natuur of is de economie belangrijker? Concreet: mogen zonnevelden en windmolens in natuurgebieden? Boswachter Ronald Messemaker liet de leerlingen kennismaken met de vele bijzondere bewoners van de Wieden.

Weer thuis in Frankrijk wordt de informatie door de leerlingen verwerkt tot posters en artikelen. In Saint Gaultier is volgende week een expositie te zien van de posters die de leerlingen gemaakt hebben. In juni reizen leerlingen van het Agnieten College af naar Saint Gaultier en bezoeken dan in Frankrijk het Natura 2000-gebied De Brenne.

Aan het Nederlandse deel van de uitwisseling werd enthousiast meegewerkt door: Erasmus+, de provincie Overijssel, Natuurmonumenten, de Veldschuur, natuurboerderij Weidevol en de gemeente Zwartewaterland.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500