Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
10 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Waterschap controleert op gebruik van RoundUp

Geplaatst op: 29 maart 2022

Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft vorig jaar drie boeren beboet omdat ze het bestrijdingsmiddel RoundUp hebben gebruikt op plekken waar dat niet mag. Ook zijn er vijftig waarschuwingen gegeven.

Het gaat om agrariërs die het sloottalud hadden bespoten. In totaal zijn afgelopen jaar 305 percelen in de regio gecontroleerd door het waterschap. “De meeste agrariërs hebben zich toen netjes aan de regels gehouden.” De controles werden gedaan op ‘gele en oranje percelen’. Dat zijn percelen die bespoten zijn met RoundUp, waardoor ze verkleuren.

Sommige boeren gebruiken RoundUp voor het doodspuiten van grasland of van een vanggewas, om daarna een nieuw gewas te kunnen telen. De werkzame stof in RoundUp is glyfosaat. Het waterschap wil voorkomen dat die stof in het water terechtkomt. “Voor dit jaar hopen we dat de naleving nóg hoger wordt. Dat doen we door aandacht te blijven schenken aan dit onderwerp en te blijven controleren”, aldus het waterschap.

Teelvrije zone

Volgens het waterschap helpt een zogeheten teeltvrije zone. Dat houdt in dat er tussen het perceel en het water een strookje land vrijgehouden wordt. Binnen die strook mag niet worden gespoten en bemest. Dat zorgt ervoor dat het water in de sloten schoon blijft. “WDODelta voert deze controles op de teeltvrije zone uit om het waterleven en de kwaliteit van het water in de sloten te beschermen.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500