Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Nieuw onderkomen geregeld voor Voedselbank

Geplaatst op: 4 april 2022

Fotorechten: Google Maps

Voedselbank Zwartewaterland heeft een nieuw onderkomen gevonden. De organisatie hoopt na de zomervakantie vanuit Hasselt naar Zwartsluis te verhuizen. Eerder werd bekend dat de Voedselbank moest vertrekken uit het pand waar jarenlang basisschool De Trekschuit gevestigd was.

Gerrit Slurink vertelt: “De Voedselbank Zwartewaterland verzorgt al sinds 2014 voor tientallen huishoudens in onze gemeente broodnodige pakketten met dagelijkse boodschappen. Wij doen dit al jaren vanuit de voormalige basisschool De Trekschuit aan de Burgemeester Malcorpslaan in Hasselt. Het huidig pand aan de Malcorpslaan is eigendom van de gemeente. Er is onlangs besloten dit pand af te stoten en het terrein te herontwikkelen. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet. Dit betekent dat Voedselbank Zwartewaterland moet omzien naar een andere locatie, zodat zij haar activiteiten voort kan zetten. Ondanks de medewerking en samenwerking met de gemeente Zwartewaterland en het bedrijfsleven zijn we er in eerste instantie niet in geslaagd een ruimte te vinden die we onder dezelfde voorwaarden als de Trekschuit konden betrekken.”

Het bestuur van de voedselbank vult aan: “Hetgeen betekent dat we, van een pand waarvan we kosteloos gebruiken konden maken, moesten gaan zoeken naar een huurpand met voldoende oppervlakte en een goede bereikbaarheid voor transport en voor onze klanten.”

“Wij prijzen ons gelukkig dat in samenwerking met de firma van den Berg in Zwartsluis, de Voedselbank een pand kan betrekken die aan alle criteria voor een voedselbank voldoet. Ons nieuwe onderkomen welke wij begin oktober zullen inrichten ligt op het industrieterrein Grote Kranerweerd aan de Conradsweg, pal naast de garage van de Berg. De verwachting is dat de eerste voedseluitgifte zal plaatsvinden op vrijdag 21 oktober”, zegt Slurink.

“Financieel is dit voor onze organisatie een uitdaging, temeer omdat we alleen ons werk kunnen doen door sponsoring van het bedrijfsleven, giften van de inwoners van Zwartewaterland en bijdragen van de plaatselijke kerken. Alhoewel we jaarlijks mogen rekenen op een goede financiële ondersteuning geeft de begroting waarin de huur van het nieuw te betrekken pand is meegenomen, nog een negatief resultaat, we zullen dus nog op zoek moeten naar extra financiële ondersteuning om ook in de verdere toekomst dit zo noodzakelijke werk te kunnen blijven doen. Door de huidige economische situatie zien we het aantal gezinnen wat gebruik moet maken van de Voedselbank snel stijgen en is voedselhulp noodzakelijk. We hebben het volste vertrouwen dat ook de financiën op orde zullen komen temeer wij in het verleden altijd hebben mogen ervaren dat de Voedselbank Zwartewaterland door de inwoners en bedrijfsleven een warm hart wordt toegedragen en vertrouwen er dus op dat ook in de toekomst die steun gewaarborgd blijft zodat de begroting in zwarte cijfers kan worden geschreven”, aldus het bestuur.

Wie een gift wil overmaken kan dat doen via NL63RABO0161057721 t.n.v. Stichting Voedselbank Zwartewaterland. Bedrijven die willen ondersteunen kunnen contact opnemen met Wout van Hasselt via 06-53365549 of via w.van.hasselt@ziggo.nl.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500