Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterlanders helpen elkaars woning te verwarmen

Geplaatst op: 8 april 2022

De diaconieën van kerken in Zwartewaterland hebben met elkaar besloten in actie te komen voor mensen die rond moeten komen van een sociaal minimuminkomen.

“Juist voor deze mensen zijn de fors gestegen energieprijzen, naast de duurder geworden boodschappen een probleem”, vertelt mede-initiatiefnemer Jan de Velde. “Omdat ook de door het kabinet toegezegde compensatiemaatregelen niet afdoende zijn wordt er een beroep gedaan op mede-Zwartewaterlanders. Alle huishoudens in Nederland ontvangen dit jaar immers een korting van 400 euro op de energiebelasting”, vertelt Jan.

“Zij die (een deel van) de compensatie niet nodig hebben worden in de gelegenheid gesteld om een bedrag te schenken aan hen voor wie de compensatie van rijkswege ’te weinig’ is. Het gedoneerde geld zal worden verdeeld onder de huishoudens die zich hebben aangemeld”, aldus de diaconieën.

Nagenoeg alle kerken in Zwartewaterland ondersteunen dit initiatief en met de gemeente Zwartewaterland heeft afstemming plaatsgevonden, zodat een financiële ondersteuning geen nadelige consequenties zal hebben.

De actie loopt tot 14 mei 2022 en voor donaties kan gebruik worden gemaakt van het volgende bankrekeningnummer: NL60 RABO 0373 7111 66 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Zwartsluis. Men dient bij een overboeking te vermelden dat het om “Energiecompensatie” gaat.

Verdere informatie:

Jan Timmerman – Zwartsluis, tel. 06-5119 8008  info@deopenpoortzwartsluis.nl

Fokko Douma – Hasselt, tel. 06-2853 4997  fokko.douma@gmail.com

Jan de Velde – Genemuiden, tel. 06-4816 1648   diaconie@hervormdgenemuiden.com

Aanvraagformulieren zijn digitaal via deze emailadressen aan te vragen, maar zullen ook bij de Voedselbank Zwartewaterland en het steunpunt van het Leger des Heils in Genemuiden verkrijgbaar zijn.

Het aanvraagformulier is ook als download beschikbaar.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500